Stortrives med gutta

Trives blant gutta: 46-årige Maria Pedersen fra Filippinene føler seg verdsatt på bakgrunn av kompetanse fremfor opprinnelse.
Foto: Claudio Castello
Filippinskfødte Maria Nariza Pedersen er eneste kvinne med flerkulturell bakgrunn i en IT-avdeling hvor resterende 99 prosent er menn.

Production IT Specialist er Maria Pedersens offisielle jobbtittel. Jobbhverdagen hennes tilbringes i pendling mellom Posten og Brings to største terminaler, den ene på Alnabru og den andre på Lørenskog. 

– Jeg fikk jobben min for tre år siden via et rekrutteringsprogram ved navn ‘Du gjør forskjellen’ som Posten Norge og Posten Bring gjennomfører blant sine flerkulturelle ansatte. Jeg ble plukket ut grunnet min spesialkompetanse i data, og har nå fått jobben fast etter et års prøvetid.

Som IT-ansvarlig for produksjonsutstyr og applikasjoner i Posten Bring er tidspresset og kvalitetskravet høyt. Dagen Utrop møter henne til intervju, skal hun jobbe frem til midnatt (etter avtale) for å teste ulike IT-produksjonssystemer.

Vi har 67 nasjonaliteter, så det er viktig å utvikle samhold og passe på hverandre.

– Jeg er vant til høyt tempo, og trives med mine kolleger. Jeg føler meg godt ivaretatt, og at kollegene er forståelsesfulle, og at de behandler meg med respekt.

Få mennesker, mye snø
Opprinnelig er Pedersen fra Olongapo City, flere timers kjøretur vest for den filippinske hovedstaden Manila. Her utdannet hun seg til dataingeniør på 90-tallet, og jobbet for den filippinske avdelingen til et stort amerikansk selskap. I 2002 flyttet hun til Norge.

– For meg ble kultursjokket ganske kraftig. Jeg kjente ikke til språk eller norsk kultur. Førsteinntrykket jeg fikk var av et kaldt, grått og snødekt land med få mennesker.

Respektkultur
Så fulgte fem år med intensiv språkopplæring, og deltidsjobber i påvente av å finne en relevant jobb. I 2007 ble hun ansatt i Posten, og var etter hvert innom flere stillinger i IT-avdelingene.

Posten vil hun ikke forlate med det første.

– Her er det lav toleranse for mobbing, og høy toleranse for hverandres væremåter og kulturer. Vi har 67 nasjonaliteter, så det er viktig å utvikle samhold og passe på hverandre. Alle kjenner alle, og hvis konflikter oppstår, så har vi aktive verneombud, som i samarbeid med ledelsen prøver å finne en løsning. 

Norge vs Filippinene
– Hva vil du si er den største forskjellen med å jobbe i en filippinsk og en norsk arbeidsplass?

– Først og fremst er sjefene der nede langt strengere, og systemet mer hierarkisk. En ville ikke drømt om å tiltale sjefen med fornavn. Ledere har langt mer makt, og i kombinasjon med et mye mer kompetitivt arbeidsliv, kan man egentlig sparke hvem som helst bare på et innfall. I Norge har man skikkelige arbeidsmiljølover som beskytter arbeidstakerne og fremmer ansvar blant arbeidsgivere.

Vi blir vist rundt den store brev- og pakkepostsentralen på Lørenskog, som styres helt digitalt, og tidligere på dagen fikk vi se det nye pakkesenteret som holder på å bli ferdigbygd på Alnabru. Et sted med hensikt, ifølge henne.

– Fremtidens post handler ikke bare om brev, men om pakker, varer og blant annet mat. Som leverandør som etter hvert vil konkurrere med andre leverandørtjenester må vi alltid sørge for å ligger i forkant.

For Pedersen er hverdagen jobb, og fritiden noe som passes på.

– For meg er familieliv svært viktig. Jeg liker også veldig godt å slappe av med en film, eller med å gå på tur. Noen ganger hender det at jeg må ta med meg jobben hjem. Når man jobber med teknologi, er det viktig å holde seg oppdatert, og ikke havne i bakleksa.

Ni av tolv fikk jobb

– Hos oss er mangfold og integrering viktige satsingsområder, er tonen fra leder for mentorordningen og direktør for HMS og samfunnsansvar i Posten Norge, Colin Campbell.
Foto : Posten Norge
Leder for mentorordningen og direktør for HMS og samfunnsansvar i Posten Norge, Colin Campbell, sier til Utrop at man så langt har lyktes godt med programmet.

– Hensikten hele veien har vært at folk med uutnyttet potensiale blant våre ansatte skal få en stilling som er relevant for utdanningen de har. Så langt er det ni av tolv deltakere som har kommet i faste jobber, noe som vi er fornøyd med.

Hovedmålet, legger han til, har vært å identifisere kandidater med denne uutnyttede kompetansen.

– Ved å gi de muligheten til å hospitere i en lederstilling, får de videre adgang til en mer relevant jobb.

– Hvorfor velger posten å satse på denne måten?

– Hos oss er mangfold og integrering viktige satsingsområder. I Posten har vi over 70 ulike nasjonaliteter, og det er et geniunt ønske å gi gode muligheter til alle våre ansatte. Å fremme denne “annerledeskompetansen” er et av intiativer som vi har på dette området, sier han.

Navn: Maria Nariza Pedersen
Yrke: Production IT Specialist i Posten
Alder: 46
Sivilstatus: Gift, to barn 
Opprinnelig fra: Olongapo City, Filippinene