Esperanza Diaz vant forskningspris

Professor Esperanza Diaz mottar nordisk pris for allmennmedisinisk forskning.
Sist uke ble den 22. nordiske kongressen for allmennmedisin avholdt i Stavanger. Der mottok Esperanza Diaz fra SAMLET og Pandemisenteret prestisjetung pris for sitt arbeid med innvandrerhelse.
28Shares

Nordisk pris for allmennmedisinsk forskning deles ut annethvert år til en forsker som har gjort en særlig innsats innen fagfeltet.

Under årets nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger ble altså professor Esperanza Diaz fra SAMLET og Pandemisenteret tildelt denne prestisjetunge prisen for sin mangeårige innsats av høy kvalitet.

– Jeg er svært takknemlig og ydmyk overfor det faktum at jeg har fått mulighet til å jobbe med dette sammen med mange andre dyktige kolleger rundt om i Europa. Dette er ikke noe som jeg har klart å gjøre på egenhånd, men et resultat av et fruktbart samarbeid mellom dedikerte mennesker som i mange år har jobbet mot et felles mål, sier hun til Universitetet i Bergen.

Innsats på innvandrerhelse

I nominasjonsbegrunnelsen beskrives hun som en erfaren forsker med stort engasjement for innvandrers bruk av den lokale helsetjenesten.

Hennes hypotese om at migranter var overrepresenterte i koronapandemien som førte til at hun engasjerte seg i pandemien som forskningsfelt og etableringen av Pandemisenteret, der visjonen er å forbedre kriseberedskapen for de med høyest medisinsk- og sosialrisiko.

– Jeg håper at prisen kan bidra til at fagfeltet får mer anerkjennelse i norsk og nordisk medisin. Da jeg mottok prisen i Stavanger fikk jeg lov til å snakke i femten minutter til 870 mennesker som jobber med helse i Norden. Det håper jeg kan være med på å gi innvandrerhelse et lite løft slik at folk får øynene opp for viktigheten av dette fagfeltet.

Ifølge henne var det lite forskning på innvandrere og deres forhold til allmennhelse da hun startet med dette rundt femten år siden. Hun sier at utviklingen har vært stor siden den gang, og hun håper at den fortsetter.

– Demografien i Norden har endret seg mye i de siste årene. Jeg tror det blir stadig vanskeligere for fastlegen å utøve sitt yrke på en god måte uten kunnskap om innvandrere og innvandrerhelse.