Daniela er ny leder i Changemaker


Foto: changemaker.no
– Å ha en annerledes bakgrunn gjør at man kan se ting fra ulike perspektiver og jobbe politisk utfra andre ståsteder, sier Daniela Visekruna.

I august overtok hun som ny daglig leder i Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon.

Visekruna er født i Vukovar i Kroatia i 1995, men familien kommer fra den serbiske minoriteten, og kom til Norge som flyktninger to år senere.

– Så å si hele livet har jeg tilbrakt i Norge, selv om jeg har en annen familiebakgrunn. Vi endte opp i Rjukan. Oppveksten var trygg og god, siden dette er sted hvor alle kjenner alle. Som familie ble vi godt tatt imot.

Nesten-kultursjokk i Oslo

Etter å ha fullført videregående skole, tok Visekruna høyere utdanning ved Universitetet i Oslo.

– Fra ei lita bygd som Rjukan ble Oslo en kraftig omstilling, nesten en kultursjokk. Å se mangfoldet, å være en del av noe langt større. Jeg måtte omstille meg, til de nye mulighetene som fantes for sosialisering og for å skape nettverk.

Hjemme på Rjukan hadde Visekruna vært aktiv i SU, og ville gjerne gjøre noe innenfor politikk.

– Jeg fikk det politiske engasjementet gjennom familien, og jeg så på politikken som en hobby. Så gjorde tilfeldighetene det at jeg endte opp i organisasjonslivet, og med å studere statsvitenskap.

Langvarig tilknytning

Visekruna har i årevis vært tilknyttet Changemaker, fra tiden hun var student på Blindern.

– Jeg liker spesielt at Changemaker jobber for klima, miljø og utviklingspolitikk. Selv har jeg lenge vært opptatt av alle disse temaene, og jeg har alltid vært positiv til måten Changemaker jobber på.

Organisasjonens fokus på løsninger er den styrke, mener hun.

– Spesielt når det gjelder klima og miljø er ordskiftet veldig polarisert og problemfokusert. I Changemaker har vi søkelyset på løsninger.

– Hva er deres fremste kampsak?

– At Norge skal ta føringen på klima og utvikling. Vi er et velstående land, og har økonomiske og menneskelige ressurser til å føre an.

Viktigste sak noensinne

Klimasaken kaller hun den viktigste noensinne.

– Nåtiden krever handling. Flere millioner på verdensbasis flykter, og vil flykte grunnet klimaendringer. spesielt tørke. Spesielt vil landene i den sørlige halvkulen være utsatt. Vi er nødt til å mobilisere.

I foreldrenes hjemland Serbia er det imidlertid ikke like stor fokus på klimasaken.

– Jeg ser stor forskjell på hvordan norske og serbiske ungdommer er engasjert. Klima er heller ikke like fremme i den politiske dagsorden, og man har en lang vei å gå.

– Føler du at din bakgrunn vil påvirke hvordan du vil være leder i Changemaker?

– Jeg tenker det vil være en faktor. Når man er flerkulturell og kvinne, så vil man se ting fra ulike perspektiver og jobbe politisk utfra andre ståsteder enn om man har majoritetsbakgrunn.

Håper på vekst

Som nyvalgt leder, håper Visekruna at organisasjonen vokser og kan fortsette å gjøre seg gjeldende i offentligheten.

– Vi skal tilrettelegge for at våre ansatte og frivillige skal kunne jobbe og utfolde seg, og at vi skal ha en god og trygg organisasjonskultur.