Kystpartipolitiker og nordlending

Foto: Arkiv.

Warsame har bodd i Tromsø siden 1994, og kaller seg både nordlending og tromsøværing.

– Jeg har vært i byen siden i 1994 og jeg har vært å jobbet i forskjellige arbeidsstillinger, alt fra privatsektor og kommunalsektor. Itillegg har jeg vært å jobbet på forskjellige avdelinger på Regionsykehuset i Tromsø, f.eks. på hematolog avd. og nyremedisinske avd, geriatrisk og reumatolog.

Å gi tilbake til Norge har vært en sterk personlig motivasjon for å drive med politikk.

– Jeg er veldig opptatt av distriktspolitikk, når det gjelder kyst og land pga. at jeg har opplevd hvor godt nord-norsk verdier er når det gjelder kyst og land.

Verdivalgkamp
Vi har jo hatt en valgkamp som har diskutert uttrykket “norske verdier”. Hva innebærer “norske” og “nord-norske verdier” for deg som Kystparti-politiker?

– Nord-norske verdier er et sammensatt begrep. For oss som bor her er dette alt fra fiskenæring, til mineraler og andre naturressurser, til menneskene som bor her, og som er en ressurs for fylket og landsdelen. Jeg var tidligere Ap-medlem, men skiftet over til Kystpartiet nettopp fordi de ser, anerkjenner og vil bevare verdier som disse. En god distrikspolitikk, en god ressurspolitikk, og samkvem mellom kyst og land.

For Warsame handler dette om kampen for en landsdel har mener er blitt glemt.

– I de siste årene, både under rød-grønn og blåblå styre har jeg sett at Nord-Norge har havnet i bakevja. Arbeidsplasser har gått tapt, både i kystflåten og jordbruket. Vi er et fylke og en landsdel som først og fremst er avhengig av primærnæringer, og de siste to regjeringer har bygd ned istedenfor å satse på. 

Lite parti
Et av de største hindringene for hans parti, som i 1999 ble grunnlagt av den frittalende og tidligere

Her er han tatt bilde av sammen med Kystpartiets grunnlegger, tidligere stortingsrepresentant Steinar Bastesen.
Foto : Privat
stortingsrepresentanten Steinar Bastesen, at man er et lite parti.

– For meg selv og partiet er det et mål å komme inn på Stortinget. Men vi sliter med å få mediedekning, og vi er et lite parti. Budskapet vårt kommer ikke frem til potensielle velgere gjennom de etablerte mediene, så vi må satse på nett.

For lokaldemokratiet
Warsame har selv bakgrunn fra en fiskerlandsby i den somaliske kysten. Et sted hvor samholdet sto sterkt, og som har kjenner seg igjen i de nord-norske kystsamfunnene.

– Jeg føler meg veldig hjemme her, og siden Tromsø, Troms og hele landsdelen er under et sentraliseringspress så er det min oppgave gjennom politikken å stå opp for lokal selvråderett, og for at denne distrikten skal få lov til å leve videre. 

Hverken den foreslåtte fylkessammenslåingen mellom Finnmark og Troms, nedlegging av Heimevernsbaser i landsdelen eller den foreslåtte politireformen, har han noe sans for.

– For min og Kystpartiets del er dette total overkjøring, udemokratisk og noe virkelig “mainnskitt”. Men viser ikke demokrati når det gjelder kommunesammenslåing pga. mange kommuner som ikke vil bli sammenslått med nabokommuner og flere kommuner og innbyggere som hadde stemt imot sammenslåing. Og likevel overkjører regjeringen demokratiske avstemning eller hører ikke demokratiske valg som innbyggerne hadde gjort.

Han står også for en sterk miljøprofil.

– Vi er imot oppdrettslaks og oljeborring i Lofoten og Senja. Oppdrett ødelegger for den tradisjonelle driften, og mer oljeleting i nord-områdene vil skade noe av den fineste naturen som finnes i Norge.

EU-motstander
Norsk-somalieren er også EU-motstander og tilhenger av mer bruk av folkeavstemninger og direkte demokrati.

– Vi må i større grad godta folkeavstemninger. EØS og EU er vi i Kystpartiet imot, siden det er en overnasjonal myndighet som ofte overgår Grunnloven, norske grunnverdier og norsk selvråderett. Kystpartiet har som en av sine hjertesaker at Norge skal bevares som fritt, selvstendig og udelelig rike.