– Invester i Norge, så vil Norge investere i deg

Som nyankommet trenger du ikke å gi opp din opprinnelige kultur. Men du må skaffe deg norske venner og nettverk for å bli integrert i arbeidslivet, er rådet fra gründer Aiman Shaqura, som selv jobber med å få flyktninger ute i jobb.
Foto: Claudio Castello
Norsk-palestinske Aiman Shaqura gikk fra å pante flasker på Toten til å ansette over 100 personer i selskaper han startet selv. Nå turnerer han Norge rundt for å skaffe flyktninger jobb.

Gjennom inkubatorselskapet Give A Job er det flyktningene selv som står for sin egen jobbinkludering, og blir aktiviserte.

– Å hjelpe flyktningene inn i nettverk fungerer bedre fordi dette gir en gruppe folk som vanligvis ikke kommer så langt som til et jobbintervju en forsmak på den særegne norske ansettelseskulturen hvor nettverk er viktig. Tilsvarende får bedrifter kontakt med folk som de vanligvis ikke ansetter. 

Shaqura er en travel mann. Kvelden før Utrop-intervjuet landet han hjem i Oslo, etter en flerdagers samling i Bodø.

Jeg vil at nyankomne skal oppleve den samme mestringsfølelse som min familie og jeg opplevde.

– Vi hadde en faglig del, hvor over 60 bedrifter var tilstede under en lunsj, og en sosial del, hvor folk fikk knytte kontakter.

Viktig samhandling
Shaqura ser på intergrering av nye grupper i det norske arbeidslivet, og mangfoldiggjøringen av denne som en toveisprosess.

– Ofte er mye av problemet for nyankomne at de ikke skjønner i hvor stor grad sysselsetting i Norge går på nettverk. Det hjelper lite å ha flere ph.d-grader hvis man ikke kommer i kontakt med potensielle arbeidsgivere og viser seg frem. Nesten halvparten av jobbene i det norske arbeidsmarkedet blir ikke lagt ut på stillingsannonser, men går gjennom uformelle nettverk. Det er særlig vanlig i privat sektor. Samtidig må også arbeidsgivere være bevisst på at mangfold er en klar fordel. Å ha en ansatt som kjenner bestemte kulturkoder eller snakker et bestemt språk er et pluss for norske firmaer i en stadig mer globalisert verden. Hvor modig den som rekrutterer er til å rekruttere mere kulturelt mangfoldig er veldig avhengig av personens egen multikulturelle erfaring privat og profesjonelt.

– Har dere et bestemt mål om å ansette flest mulige flyktninger?

– Først og fremst skal vi være en arena hvor vi får folk til å møtes. Vi skal få flyktningene til å få en fair sjans, og bedriftene til å rekruttere annerledes.

Viktig med norske venner
Shaqura og familien kom til Norge som flyktninger fra Palestina, gjennom ulike asylmottak, til et lite tettsted på Toten.

– Jeg er positiv til at man sprer bosetning. Vi kom til et lite sted hvor vi ble nødt til å bli en del av et lite lokalsamfunn. Noe av det første jeg oppfordrer mine programdeltakere til, er at de får seg norske venner og et norsk nettverk. Det vil gjøre dem lettere inkludert i det norske samfunnet, og ikke bare på det jobbmessige.

Handling for å fremme mangfoldet
– Samtidig har jo en del forskning, blant annet fra FAFO, understreket at hvis man har et “annerledes navn” så synker sjansene for jobbintervju betraktelig. Hva tenker du om dette?

– Igjen viser jeg til Give A Jobs hovedmål om å få folk til å møtes på halvveien, og kobles sammen. Ja, det finnes en del som blir valgt bort grunnet diskriminering, men jeg synes det også er viktig å ikke tegne et bilde av situasjon hvor ingenting nytter. Helt klart må vi jevne ut forskjeller og endre holdninger. Og dette gjør vi gjennom handling. Vi må ta de riktige grepene for å få folk til å lykkes som nye i det norske samfunnet, og at de ikke faller i utenforskap.

Verdien av tillit
Shaqura viser til SSB-tall som peker ut at norske arbeidsgivere gjennomsnittlig har en totalkostnad på 680.000 kroner per arbeidstaker.

– Fokuset kan ofte bli for mange, særlig privatbedriftene, at de kan bli ekstra var på å ansette personen de anser som “riktig”. 

Stikkordet mener Shaqura er “tillitsskaping”.

– Tillit bygger man gjennom handling over tid, og ved å få folk til å bli interesserte i deg. Tillit og fortrolighet er den viktigste verdien jeg selv har lært av å bo i Norge. Norge kan oppleves som politisk polarisert, mens næringslivet går i et helt annen gir, og forstår behovet for folk med mangfoldig kompetanse.

Jobb som plattform
Som guttunge pantet Shaqura flasker og hjalp sammen med søsknene en gårdeier med potetinnhøsting og bærplukking.

– Vi var de eneste utlendingene på flere mils avstand. Det var til tider utfordrende, men vi kom oss gjennom takket være stå-på-vilje og jobbevne. Vi fikk venner blant folk som i utgangspunktet var svært skeptiske til oss fordi vi hadde en annen hudfarge og en annen religion. Å jobbe ble vår inngangsport til å bli “norske”. Jobb skaper en felles plattform, som gjør det lettere for mennesker å relatere til hverandre. Jeg vil at nyankomne skal oppleve den samme mestringsfølelse som min familie og jeg opplevde.

Selv har Shaqura stått bak flere småbedrifter. Han tenker seg en liknende modell for nyankomne, hvor man ser på det norske samfunnet som en investering.

– For å lykkes i Norge trenger du ikke å oppgi din opprinnelig kultur eller identitet. Men det er viktig å tilegne seg kunnskaper og nettverk, og ha en proff innstilling til livet i et nytt land. Invester i Norge, så vil Norge investere i deg, og se deg som en tilvekst og en berikelse.