Shaheen og komikerkolleger skaper egen komedi-scene

Gjennom konseptet "Kultur´ish" skal Ahmed G (t.h) og Amir Shaheen fremme et møteplass for innvandrerrelatert humor.

Stand-up-kvelder i Oslo er oversvømt med komikere med etnisk norsk bakgrunn, mener han.

– Ofte får Ahmed G og jeg høre fra folk med minoritetsbakgrunn at de velger å ikke gå på stand up show fordi de ikke alltid kan relatere til humoren, som er viktig faktor når man drar på stand up. Dermed kom vi på idéen Kultur´ish for å skape et humorshow med fokus hovedsakelig på mangfoldet i Oslo. Vi ønsker å gi komikere med minoritetsbakgrunn en sjanse og gi publikum et annerledes humorshow.

En vanlig stand-up-kveld i Oslo kan vanligvis bestå av fem komikere med etnisk norsk bakgrunn, og kanskje to som er fra en minoritet.

– Noen ganger kan det også hende at det minoritetskomikerne snakker om er ukjent for et majoritetspublikum.

Kulturforståelse i kulturtilbudet

Ahmed G, som kom til Norge med familien som krigsflyktning fra Somalia, og har tilbrakt oppveksten i Arendal. Shaheen er født i Pakistan, og innvandret sammen med familien.

– Jeg har gjort dette ganske lenge, reist hele Norge rundt, og vet av erfaring at kulturrelatering kan være viktig i visse situasjoner. For meg som komiker er det hyggelig å møte forståelse, at folk forstår humoren min, sier Ahmed G.

Som komikere har både han Shaheen merket at det er få med innvandrerbakgrunn blant publikummerne.

– Ofte sies det at folk med minoritetsbakgrunn “ikke er så kulturelle av seg”. På en måte er dette forståelig, fordi vi ser at denne gruppens behov for kulturtilbud ikke dekkes godt nok. Hvis det er noen med pakistansk bakgrunn som går og ser Peer Gynt så er det fint, men realiteten er at de vil se et teaterstykke som er mer kulturrelatert.

Vil gi minoritetskomikere sjansen

– Kommer dere hovedsakelig til å gi sjansen til komikere med minoritetsbakgrunn?

– Vi har ingen faste linjer når det angår dette, og vi diskriminerer ingen. Vårt fokus kommer til å være på komikere med minoritetsbakgrunn, men alle er velkomne.

– Hvorfor er det slik at enkelte ikke skjønner “majoritetens humor” og omvendt?

– Humor er en kollektiv opplevelse, men også veldig individuelt. Går man til en vanlig klubbkveld, så vil man uansett bakgrunn ikke kunne relatere til alt det som sies. Humor er også situasjonsbasert og krever at man kan relatere til situasjonen komikeren sikter til, sier Shaheen

Ahmed G sier han dro aldri selv på norske stand-up-scener.

– For meg var den tradisjonelle majoritetshumoren ikke noe som jeg lo av. Så ble jeg gradvis inkludert i miljøet, og gjorde min humor, basert på egne erfaringer. Men jeg har alltid vært klar over at norsk stand-up er veldig majoritetspreget.

Første show i mars

I midten av mars skal det første showet med “Kultur´ish” holdes på Salt.

– Vi tenker at dette skal bli en månedlig hendelse, og har planer om at konseptet også skal omfatte andre steder i landet, sier Ahmed G.

Ifølge Shaheen er planen å starte opp med ren klubbkveld på premieren.

– Hvis folk liker konseptet, vi danner en målgruppen, og folk med minoritetsbakgrunn føler seg trygge nok til å komme hit igjen, så kan vi gjerne ekspandere dette til å bli et teaterstykke eller utvidet kulturkonsept. Ahmed og jeg er begge eksperimentelle, og vil gjerne prøve ut nye ting.

Kulturtilbudsterskelen

– Fra før av har det vært skrevet om at minoritetsbefolkningen går mindre på kulturarrangementer generelt. Hva tenker dere som kulturarbeidere om denne terskelen?

– For meg er dette et vanskelig spørsmål å ta stilling til, fordi det finnes ulike terskler, som blant annet økonomi. Min erfaring er at tilbudet ikke er sterkt nok. Norge er et ungt land når vi snakker om innvandring, og vi kan ikke sammenlikne Oslo med f. eks. London eller USA. Kulturtilbudet for minoriteter er dermed også ikke like omfattende, sier Shaheen.

Og dermed er det viktig å ta et tak, og skape nye møteplasser, mener han.

– For Ahmed og meg er denne tankegangen viktig. Vi vil skape noe som etterhvert kan føre til at andre med minoritetsbakgrunn tar ballen videre, og viderefører engasjementet vi har skapt.

Får veteran med på laget

I tillegg til de to, omfatter line-up til premieren Ahmed Mamow , Zahid Ali, Cecile Moroni og Ina James.

– Spesielt gledelig er å få med Zahid, fordi han en jo en veteran. Ina James er veldig kjent i hjemlandet Australia. Vi blir ulike komikere som kommer til å ta opp ulike temaer, og som kommer til å være morsomme på hver sitt unike vis, sier Ahmed G.

Selv om folk som komikere også er ulike etnisk, sier Shaheen at alle har opplevd noe felles.

– Slike fellesopplevelser vil treffe alle uavhengige av bakgrunn, og noe folk vil gjenkjenne seg igjen i.

– Tør å si det ingen tør

Som norsk-somalier stikker Ahmed G seg ut i den norske komikerfloraen.

– Jeg har på en måte alltid være en “annerledesfyr”. Men det har også sine fordeler. Jeg kan også si ting som ingen andre tør å si, og spøke med veldig kontroversielle temaer. Jeg tar opp hvem jeg er, og snakker om mitt opphav og min kultur.

Sålangt har det ikke vært drøyt nok til å bli kansellert, sier Ahmed G.

– Men jeg har opplevd å få sterke reaksjoner på mine humorrutiner, og fått høre at jeg gikk for langt. Samtidig handler humor for meg om å utforske grenser. I stand-up mener jeg at grensene kan tøyes langt.

Foredrag og humor

Shaheen er i tillegg til å være humorist også foredragsholder, og forfatter.

– Veldig mange kjenner meg igjen fra foredragsserien “Mellom to kulturer”, hvor jeg tar opp min norsk-pakistanske identitet. Jeg forteller dette også gjennom humoren. Som komiker er man historieforteller, og uten komikererfaringen hadde jeg ikke vært en god foredragsholder.

Som Ahmed G hevder han det egentlig ikke finnes grenser for hvor langt humoren skal gå.

– Som personer setter vi grenser for hvor langt humor kan gå. Forskjellen mellom en god og en dårlig komiker handler om teknikken på hvordan man forteller historien, og spesielt hvordan legger opp, og kommer frem til vitsen.

– Kan en vits i seg selv være rasistisk?

– Noen kan fortelle på et måte som oppfattes rasistisk, og som mange mener det må kanselleres. Noen kan ha en liknende rutine, men som vil svelges lettere. Men en gang vi setter grenser på kunsten, har det en ødeleggende effekt. Som komikere kan ikke vi ta hensyn til hvordan hver eneste av 40 eller flere tilskuere oppfater showet. En komiker er heller ikke en som driver med politisk propaganda. Formålet er få folk til å le.