Muneeb hjelper unge med å forstå mental helse

Wake Me Up-ambassadør Muneer Iqbal vil gjøre psykisk helse til et samtaletema blant innvandrerunge.
Foto: Privat
Muneeb Iqbal vil bekjempe stigma rundt psykiske problemer, og jobber med et lavterskeltilbud for unge i en sårbar situasjon.

Muneeb Iqbal (26) ble nylig minoritetsambassadør for Wake Me Up, en organisasjon som har som mål å gjøre helsehjelp tilgjengelig for alle unge på et tidlig stadium.

Iqbal er vokst opp i en norsk-pakistansk familie i Groruddalen og er utdannet miljøterapeut. Han jobber til vanlig som koordinator for et jobbtiltak for ungdom i Oslo, og som oppsøkende utekontakt.

– Jeg startet å samarbeide med organisasjonen fordi jeg via min vanlige jobb kommer i kontakt med veldig mange ungdommer. Jeg merker at ungdommer ofte har problemer med å snakke om seg selv, og sin psykiske helse, spesielt når de sliter med angst, depresjoner og andre psykiske problemer. Ungdommene har problemer med å sette ord på disse lidelsene, sier han til Utrop.

Selv hadde Iqbal er periode i fjor hvor han selv slet.

– Jeg prøvde å skaffe meg psykolog, men det er veldig lang ventetid, og visste ikke helt hvor jeg skulle henvende meg til for å kunne få hjelp til å sortere disse tankene.

Iqbal gikk til en coach som var opptatt av at han skulle ha fokus på mine indre verdier.

– Vedkommende klarte å gi meg fokus på hva som var viktig for meg i livet og hvordan jeg kan jobbe for å leve i samsvar med dette. Ved å jobbe konkret med utfordringer har det hjulpet meg til å komme videre. I dag er jeg tilbake til min fulltidsjobb, deltidsjobb og mine studier. Jeg har ukentlige møter med min coach for å jobbe meg ut av ulike utfordringer jeg møter på i løpet av livet både som privatperson, student og profesjonelt.

Fra frivillighet til ambassadør-rolle

Iqbal fikk høre om Wake Me Up mens han jobbet som frivillig på Romsås frivilligsentral.

– Wake Me Up var der for å etablere et samarbeid med sentralen. Så ble jeg veldig interessert, spurte videre og fikk høre om appen de har.

Wake Me Up har en egen app som gir ungdom mellom 15-26 år sjansen til å avtale time med sertifiserte coacher.

– Jeg prøvde selv dette, og merket at det hjalp med å komme seg ut av disse utfordringene.

Skam og språkmangel

Ofte har man i enkelte innvandrermiljøer ikke et språk rundt utfordringer med psykisk helse, hevder han.

– Igjen gjør dette til at det knytter seg et stigma når det gjelder slike spørsmål, og at det ikke anerkjennes som en riktig problemstilling.

Iqbal understreker at dette ikke gjelder alle innvandrerfamilier.

– Jeg kommer selv fra en familie som regner som oppegående rundt slike spørsmål, sier han.

Flere av ungdommene han jobber med mangler derimot språk og kunnskap til å forstå at de har psykiske helseproblemer.

– Ungdommene velger heller å ikke gjøre med dette, siden det sees som skamfullt, og velger ikke å snakke med en psykolog eller en lærer.

Manglende gjenkjennelse og tillit til psykologer kan også være et viktig aspekt å belyse. En rapport Minotenk utarbeidet i høst konkluderer med at det blant annet er forsket for lite på de helsemessige konsekvensene som oppstår etter å ha blitt utsatt for rasisme og diskriminering. Dermed kan flere psykologer ha dårlige forutsetninger til å forstå pasienter med minoritetsbakgrunn.

Les mer her: — En del mennesker som opplever rasisme, får ikke hjelpen de trenger av en psykolog.

Ut mot stigmaet

Som Wake Me Up-ambassadør er det viktig for Iqbal å ta opp kampen mot stigmatisering av mentale helseproblemer.

– Løsningen ligger i at man laster ned appen og snakker om disse utfordringene med en sertifisert person. Hvis man vil er det mulig å ta tak i ting. Som ambassadør for minoriteter vil jeg jo at folk skal kunne benytte seg av dette tilbudet. Wake Me Up er lavterskel, og gjør det lett å få time hos sertifiserte coacher.

Når man får ord på disse utfordringer, og gjør noe med disse, er dette med på utvikle personlighet og karakter, sier Iqbal.

– Tilsvarende om man ikke gjør noe, så vil dette kommet tilbake, og man vil slite.

Kontaktet bydelen

– Har Wake Me Up vært i kontakt med lokalpolitikere?

– Vi har blant annet snakket med folk i Groruddalen, og har ønske om å etablere et samarbeid med bydelen gjennom Romsås frivilligsentral. Vi vil snakke om psykisk helse blant ungdommer inn mot skoler og organisasjoner som har med ungdommer å gjøre. Fokuset skal ligge i destigmatisering, og jeg ser dette som en pågående prosess.

Jobben med ungdommene foregår på ulike måter, og gjennom ulike kanaler.

– Nylig var vi innom Forsvaret, og holdt en presentasjon. Vi snakket om det å ha en sunn kropp, og en sunn hjerne.

Kunnskapsspredning

Ifølge ham er Wake Me Up medlemsfinansiert, gjennom en årskontingent.

– Vi søker også midler, og får donasjoner fra medlemmene. For dette handler rett ut om kunnskapsspredning. Her på Groruddalen er det en stor og konsentrert befolkning. Jeg er selv fra bydelen, kjenner ulike folk og miljøer, og spesielt skolene.

Iqbal anvender gjerne seg selv som eksempel overfor ungdommene.

– Når jeg selv har kommet meg gjennom slike utfordringer, viser jeg ungdommene at det nytter å bruke hjelpen man har tilgjengelig.