Norsk-iraner ut mot bompengepolitikken

Norsk-iranske Samrand Khezri mener bompengeavgiftene rammer innvandrerfamiliene spesielt sterkt
Foto: Claudio Castello
Samrand Khezri har sett seg lei på bompengeavgiftene og Oslo-politikernes økende press på bilisters økonomi. 

– Stadige økninger i bompengeavgiftene kveler vårt handlingsrom og bevegelsesfrihet. Økningene rammer oss alle, og da særlig folk med innvandrerbakgrunn, sier bompenge-aktivitisten Samrand Khezri.

Han forklarer at Oslo-innvandrere oftere bor i byperiferien, de har større familier og flere barn og noen ganger strammere økonomi.

– Men dette handler egentlig om oss alle som Oslo-borgere, mener norsk iraneren, som i fjor engasjerte seg i Facebook-gruppen JA til miljø, NEI til økte bompenger!

Kjemper bilistenes sak: Samrand Khezri bruker mye av fritiden sin på Facebook-gruppen «JA til miljø, NEI til økte bompenger!»
Foto : Claudio Castello

Hvis jeg blir påbudt til å ta hensyn til miljøet, så ser ikke noe forskjell i at jeg bli påbudt å sette hijab på kona i Iran.

Gruppen ble stiftet av den nå Norgeskjente kvinnen Cecilie Lyngby. Gruppen har nå flere titusener støttemedlemmer på sosiale medier. Lokalaviser og riksmedier har intervjuet folk fra gruppen, i tillegg til et fransk magasin.

– Vi i JA til miljø, NEI til økte bompenger! vil endre avgiftspolitikken gjennom folkelig påvirkning av alle politiske krefter. Vi er også partipolitisk nøytrale. For oss handler det ikke om hva du stemmer, men om du står på samme side som oss i kampen mot stadige avgifter for bilister i Norge. 

Aksjonerer med dialog
I disse dager holder gruppen en stor fest på Rådhusplassen hvor flere politikere er invitert for å høre gruppens argumenter.

– For oss er dialog svært viktig. Vi finner mange andre bompengerelaterte grupper på sosiale medier som går inn for direkte aksjonsformer, som å ødelegge bomstasjoner eller nekte å betale bot. 

Khezri har forståelse for at noen i desperasjon kan vurdere å gå til sivil ulydighet.

– Vi betaler altfor mye i avgifter i Norge. Dette oppleves av mange som provoserende. Høye bompenger oppleves også som usosialt, og rammer bilistene med svakere økonomi fremfor de som kan betale for seg. Veien skal være for alle, ikke kun for folk med millioner i inntekt, som kan kjøre på køfrie veier. Folk skal selv kunne velge om de vil kjøre enten på mer komfortable og køfrie veier, eller mindre komfortable veier som ikke koster. Jeg ser dette som en svært viktig sak, og bruker mye av fritiden på gruppen.

Helgefri for avgift
– Vil dere helt avskaffe bompengeavgiften?

– Nei. Men vi har blant annet foreslått overfor politikerne at prisene senkes. Vi har altfor høye satser, ikke bare i Oslo, men i hele Norge. Vi har også foreslått bomfrie helger, slik at det er lettere for familier å kjøre. 

Videre sier han at alle politiske partier skal grilles i saken. 

– Nå er det et rødgrønt byråd som administrerer samferdsels- og bompengepolitikken i Oslo. Men vi har også hatt økninger av bompengene under borgerlig styre.

Bilfiendtlig politikk
Et av gruppens fremste formål er å skape en situasjon i Oslo hvor valgfriheten er det viktigste, uansett hvem som styrer hovedstaden.

– Valgfriheten til å både kjøre kollektivt og til å kjøre privatbil. Slik det er nå, er det nesten umulig å finne parkering i sentrumsområdene. En slik politikk er ikke bare bilfiendtlig, men får også konsekvenser for næringslivet. Vi får høre at vi bilister forurenser, mens vi argumenterer med at vedfyring og industrielle utslipp gir mer utslipp. 

– Jeg kom selv til Norge som 17-åring fra et land med tvang og lovpåbud. Selv om det kan virke rart å sammenlikne norsk samferdselspolitikk med generelle samfunnsfrohold i Iran, så føler jeg noen ganger at dette kan bunne i mye av det samme. Hvis jeg blir påbudt til å ta hensyn til miljøet, så ser ikke noe forskjell i at jeg blir påbudt å sette hijab på kona i Iran. Jeg mener påbud og forbud ikke er riktig i et demokratisk og sivilisert samfunn. 

Feilbruk av midler
Khezri jobber til daglig i Oslo kommune som programrådgiver i introduksjonsprogrammet og bor på Haugerud.

– Kommunen har investert bompengene våre i en sykkelvei på Haugerud, som veldig få bruker. Flesteparten tar enten bil eller kollektivtransport. Jeg tenker det er feil at vi som bilister skal betale faktura for en sykkelvei som ikke blir brukt av syklister. Vi ser jo også andre steder at veiene ikke blir noe særlig bedre, og det gjør at folk undrer seg hva pengene våre går til.

MDG polariserer
Gruppen viser til at Miljøpartiet De Grønne (MDG) sier at alle kunne bruke sykkel eller kollektiv i hovedstaden, men at dette ikke skjer i praksis.

– Kollektivtransporten er ikke bygd på en måte som dekker behovet til alle. Den er veldig ustabil, med mange forsinkelser. Vi mener også at MDG lager en polarisering mellom syklister og bilister.

– Hvordan det?

– Vi har fått inn historier om at syklister er rasende på bilister selv om de kjører på bilens vei og bilisten betaler både for den bilveien og deres sykkelvei. Vi hører om syklister som sparker på døra og panseret til bilen. Dette er ikke en riktig politikk, folk skal velge selv, folk skal tenke selv om de vil ta hensyn til miljøet.

Avhengige av biltransport
33-åringen mener familien er avhengige av biltransport. 

– Vi er en familie hvor en av oss er avhengig av å ha bil. Jeg har to barn, hvor en går i barnehage og en annen på skole. Kona kjører jeg ikke til jobb, hun tar T-bane og bruker halvannen time tur-retur. 

– Jeg starter på jobb klokken 8 og slutter klokken 16. For å rekke å levere og hente barna må jeg ha bil. Jeg tenker dette ville vært veldig vanskelig om vi ikke hadde bil. Vi har hatt fakturaer på opptil 2500-3000 kroner i måneden. Vi ber bare om et pusterom i familieøkonomien, slik som mange andre familier i Oslo by. 

Bompengesaken handler til ende og sist om mange ulike grupper i samfunnet, og deres adgang til transport.

– Også enslige forsørgere, pensjonister og folk med funksjonsnedsettelser bruker bilen. Med den nåværende politikken vil man hindre folks bevegelsesfrihet.