Savannah (19) ønsker at Buskerud innvandrerråd skal være en plass for unge flerkulturelle

Engasjert: Her er Savanna Svebakk-Bøhn i Drammen. Når Utrop tar kontakt fyller hun nitten år. Svebakk-Bøhn er også kommunestyrerepresentant for Drammen arbeiderparti.
Foto: Privat
— Buskerud innvandrerråd skal være et sted hvor norsk ungdom med flerkulturell bakgrunn kan komme med innspill og ytre meningene sine om hva som er viktig for dem, og sine nærmiljøer, sier det ferske styremedlemmet Savannah Svebakk-Bøhn til Utrop fra Drammen.

— Vi skal se den verdien ungdom har og satse på dem.

Det ønsker Savannah Svebakk-Bøhn fra Drammen å ta med seg inn i styret til Buskerud innvandrerråd. 

Svebakk-Bøhn er nylig valgt inn som styremedlem i Buskerud innvandrerråd. 

På telefon fra Drammen forteller det ferske styremedlemmet engasjert om hjertesakene sine. Hun ønsker å skape et trygt sted der unge flerkulturelle kan komme med forslag fra sine nærmiljø.

Vil skape et samlingspunkt for flerkulturelle unge

— I fjor før jeg ble valgt inn til Buskerud innvandrerråd satt jeg som ungdomsrepresentant, og da arrangerte vi et ungdomsseminar på Svalbard. Vi tok med oss en gruppe med ungdom fra Drammen og omegn. Ungdommene ytret meningene sine og diskuterte hva som er viktigst for dem, og hva de har lyst til å gjøre videre. Buskerud innvandrerråd ble et samlingspunkt hvor ungdom med flerkulturell bakgrunn hadde et trygt sted å ytre meningene sine.

Hun forteller at dette var første gang de forsøkte å skape en møteplass gjennom et ungdomseminar.

Til høsten arrangerer rådet et nytt ungdomsseminar, og ønsker å nå ut til flere.

— Hvilke andre saker er du opptatt av i styret?

— Jeg er spesielt opptatt av at alle ungdommer skal se sin egen verdi og oppleve at deres flerkulturelle arv er en berikelse for det norske samfunnet. Å satse på ungdommen, også de med en annen kulturell bakgrunn ser jeg som en god investering for fremtiden.

Det engasjerte styremedlemmet som også er kommunestyrerepresentant for Drammen arbeiderparti, er opptatt av å bedre arbeidstilbudet med sommerjobber og brenner for psykisk helse.

— I Drammen har vi mange barn og ungdom som vokser opp som norske flerkulturelle. Det er en sårbar alder spesielt når mange blir veldig usikre på hva deres kulturelle identitet er. Det er viktig at disse vet at det er lov å være norsk også med en flerkulturell bakgrunn. Ingen skal tvinges til å velge bort sin andre kultur.

Hvorfor er det viktig at unge engasjerer seg?

— Det er viktig at unge engasjerer seg fordi de har en viktig stemme i samfunnet. For når politikere skal lage forslag som går utover ens skolehverdag, helsetilbud, hva slags type fritidstilbud de har, er det viktig at vi ser på perspektivene fra norsk ungdom som også har en flerkulturell bakgrunn og inkluderer dem i utformingen av samfunnet, som de er en viktig del av.

Hun sier unge med flerkulturell bakgrunn engasjerer seg mindre, og ønsker å legge til rette for at flere kan komme med innspill.

— Vi håper Buskerud innvandrerråd kan være et lavterskeltilbud for alle til å komme med inspill og engasjere seg.

Engasjementet mitt kommer fra mamma og storesøsteren min som jeg mistet på Utøya

— Hva har inspirert deg til å engasjere deg politisk og i innvandrerrådet?

— To viktige personer i mitt liv har inspirert meg og er årsaken til mitt engasjement, Det er mamma og storesøsteren min, Sharidyn. Jeg mistet søsteren min på Utøya, 22. juli i 2011.

Svebakk-Bøhn vokste opp i et hjem med mye engasjement. Mammaen hennes Vanessa Svebakk som opprinnelig er fra New Zealand og storesøsteren Sissi, som hun også het er de største grunnpilarene for hennes engasjement. Hun forteller at før 2011 var mammaen hennes politiker i Drammen, og styremedlem i innvandrerrådet, og at det var naturlig for henne å engasjere seg.

Jeg er kjempestolt over at vi har vokst opp i et hjem med flere kulturer som betyr mye for oss. Å være norsk med en flerkulturell bakgrunn bør ikke være en motsetning. På grunn av mammas store samfunnsengasjement, smittet det over til meg og søstrene mine. Etter hvert som jeg ble eldre, har jeg også fulgt i mammas fotspor og blitt aktiv i politikken. Sharidyn betydde mye for meg når jeg var liten, og jeg vil videreføre det hun aldri fikk gjøre selv, sier den unge politikerspiren til Utrop.

Nylig sa hun til NRK at hun har søkt seg inn til drømmestudiet statsvitenskap.

Ivrig forteller hun Utrop at hun er spent.

— Jeg kommer definitivt til å lære masse og få bruk for kompetansen til de flinke folkene i rådet, avslutter hun.