Ærespris til ekteparet Nadia Ansar og Abid Raja

Trygve Staff, leder i Advokatforeningens Oslo krets, delte torsdag kveld ut Oslo krets' ærespris for 2023 til Abid Raja og Nadia Ansar.
Foto: Privat
Ekteparet Nadia Ansar og Abid Raja skrev hver sin personlige bok – og nå hedres de av Advokatforeningen.

Under prisutdelingen sa juryleder og leder i Advokatforeningens Oslo krets, advokat Trygve Staff, at ekteparet gjennom sine bøker og deres dypt personlige historier har vist en sjelden åpenhet som bidrar til bedret faktisk rettssikkerhet og styrking av minoriteters rettsvern.

De har ved sine dypt personlige historier bidratt til holdningsendringer og til bedret faktisk rettssikkerhet og styrking av minoriteters rettsvern. Prisvinnerne har opplevd vold i egen barndom, kvinneundertrykkelse og patriarkalske holdninger, som de har kjempet imot og vunnet over. Åpenheten som de to prisvinnerne har utvist, gjør det enklere for andre å snakke, der det frem til nå har vært tiet. Dette er avgjørende bidrag for faktisk rettssikkerhet, sa Staff under prisutdelingen, gjennom en pressemelding.

Stolte over prisen

Ansar og Abid Raja sier de er svært stolte over å motta æresprisen.

Bøkene er for oss et slags ektefelle-prosjekt, hvor vi ønsker å bidra til frihet for alle, sier Nadia Ansar.

Jeg blir ekstra stolt over å få motta denne prisen sammen med Nadia, sier Raja.

– Vi har stått i så mange kamper sammen.

Viktig å bane vei for ungdommen

Til Advokatbladet har Abid Raja også uttalt:

Målet med bøkene er å bane vei for yngre mennesker, og vise dem at foreldrene ikke eier dem, og at det kommer til å gå bra hvis de velger sin egen vei. Vi reiser rundt og holder foredrag på skoler og sier til de unge at de kan velge sin egen bekledning, sin utdanning, sin livsstil og sin partner. Vi måtte kjempe i fem år, veldig mange gir opp. Vi møter mange unge som ikke tror at de kan gjøre opprør mot foreldrene sine. Dette er et viktig arbeid for oss, og denne æresbevisning er en sterk motor og motivasjon. Tusen hjertelig takk, og takk for alt dere har lært meg.