Gir seg som leder i innvandrerråd etter langvarig innsats

Leder i Buskerud Innvandrerråd, norsk-iranske Bijan Gharahkhani, gir seg i april etter 27 år som medlem og 24 år i ledervervet.
Foto: innvandrerrad.no
Etter lang tids tjeneste i Buskerud Innvandrerråd ser Bijan Gharahkhani frem til å ha litt mer fritid på helgene.

Gharahkhani mener han har vært leder mer enn lenge nok, og at nye krefter bør kunne overta. Rådet har vært en av Norges lengstfungerende på innvandrings- og integreringsfeltet.

– Vi må huske at rådet er en frivilling organisasjon, og at jeg har hatt en vanlig jobb, og vært lokalpolitiker i tillegg til denne lederstillingen. Nesten hele fritiden, og helger har gått til å jobbe med rådet, sier han til Utrop.

Slik var det siste rådstreffet med Gharahkani somm leder.
Foto : innvandrerrad.no

– Synes du har fått mye ut av denne innsatsen, og hva kunne kanskje blitt gjort bedre?

– Sett under ett har det gått ganske fint. Som råd har vi utviklet oss hele veien. Vi er mange ulike organisasjoner som hører inn under denne paraplyen, som rådet er. Uansett hvor vi kommer fra, så er vi innbyggere i Norge.

Satser på mangfoldet

For ham har en av de positive erfaringene med rådet vært statsingen på mangfold.

– Vi har lenge hatt en mangfoldig styre, med kompetente og engasjerte mennesker. 70 prosent av styret består også av dyktige kvinner, noe som er historisk. Vi har oppnådd ganske mye, og utviklet oss som organisasjon. Folk i staten, politikken og organisasjonslivet har skjønt at Buskerud Innvandrerråd har vært en aktør de kan regne med.

Spesielt brobyggingsarbeidet er han stolt av.

– Vi har hatt dialog med trossamfunn, kommunene og ulike organisasjoner. I flere år har vi blant annet samarbeidet med TV-aksjonen i Buskerud og Viken, hatt valginformasjon og tiltak under koronapandemien.

Har oppnådd mye

Egentlig er han fornøyd med å ha oppnådd såpass mye, selv om det er vedmodig å gi seg som rådsleder.

– I de siste årene har mitt ønske vært at det kommer yngre krefter som overtar. Jeg vil ikke at rådet skal bli avhengig av meg. Jeg er ikke utslitt, men ser det som greit å sette strek. Nå er det på tide at det kommer inn noen som skal fortsette det gode og årelange arbeidet.

Gharahkhani vil fortsette som mentor overfor den nye ledelsen, og styret.

– For meg har det viktig at dette skal fortsette som en organisasjon som jobber for inkludering og mangfoldet i Norge. Jeg skal være tilstede når de trenger meg, og vil ha gode råd, og så ønsker jeg alle lykke til videre.