Må vente tre ganger lengre på nødvendig oppholdskort

Ventetiden for oppholdskort fra Oslo politidistrikt har økt fra under 40 til 116 dager. – Det er for lang tid, spesielt for asylsøkere, sier Norsk organisasjon for asylsøkere.
5Shares

– Lange ventetider vil gjøre at brukeren må vente lengre på fødselsnummer. For noen kan ventetidene føre til praktiske vanskeligheter med å ta arbeid. Det kan også føre til vanskeligheter i forbindelse med reiser. Generelt vil brukerne mangle fysisk dokumentasjon på oppholdstillatelse, påpeker Nikos Rippis, fagsjef i oppholdsavdelingen i UDI.

Les mer i dagsavisen.no