Innvandring har berga folketalet på bygda. Men no er det bråstopp

Anna og Piotr er blant dei som har kome flyttande frå utlandet til norske bygder. No stansar innvandringa opp, og det kan få alvorlege følgjer for distriktskommunar.
78Shares

– Eg likar alt her. Det er kjemperoleg, og fjell overalt. Vi har fine folk og Vangsmjøse, seier Piotr Waclawski, og peiker i retning av det store vatnet som ligg nokre hundre meter frå huset.

Han held armen rundt Anna Szalaj. I naborommet leikar dei to borna deira. Dei veit det kanskje ikkje, men dei er del av ei utvikling som har påverka Bygde-Noreg mykje dei siste åra.

Les mer i nrk.no