Skal Stopp Islamiseringen av Norge få leie biblioteket til møter? Bibliotekar Torill er ikke i tvil om hva hun mener

Torill Høimyr og styret i Deichman-klubben sa tydelig «nei» da organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) ville holde årsmøtet sitt på Deichman Majorstuen i mars i fjor. Her forklarer hun hvorfor.
27Shares

– Hensynet til ytringsfriheten må balanseres opp mot at publikum og ansatte skal føle seg velkomne og trygge, mener Toril Høimyr, leder for Deichman-klubben i Fagforbundet.

Hvor går grensen for hvem som skal få leie folkebibliotekene til å holde møter? Toril Høimyr viser til Oslo kommunes bibliotekplan for 2019-2022, som sier at biblioteket skal være en motvekt mot polarisering og legge til rette for lokaldemokrati, engasjement, inkludering og frivillig deltakelse i lokalsamfunnet.

– Ytringsfriheten er svært viktig for bibliotekene, men den friheten må også balanseres opp mot hensynet til dem som hatefulle ytringer er rettet mot, sier Toril Høimyr.

Les mer i frifagbevegelse.no