Overføringer fra migranter overgår bistandshjelpen

Overføringer som sendes av migranter på verdensbasis utgjør et viktig bidrag i utvandringslandenes økonomi.
Foto: Norges Bank
En strøm av penger fra den nordlige til den sørlige halvkulen kan være med på å redde økonomi og arbeidsplasser.