Hva er en nordmann?

Utgangspunktet for kommentaren er boka til Fosli «Mot nasjonalt sammenbrudd. Norge i masseinnvandringens tid» (Document forlag). Fosli skriver i boka at en nordmann er “«innbyggere som normalt i det minste har et innslag av foreldre født i Norge, som regnes som nordmenn av andre folkegrupper og selv identifiserer seg med landet og føler et fellesskap med sine landsmenn». Adopterte skal likevel få være med; det samme skal innvandrere, forutsatt at de «forlater sin folkegruppe og ønsker fullt og helt å bli norske, og i særdeleshet om de gifter seg med en nordmann».

– At Norge er en mindre homogen nasjon i dag enn før bør ikke føre til en reaktivering av det nasjonalstatlige prosjektet, der vi alle er like, om ikke overfor Gud, så overfor hverandre og staten. Hvis vi definerer nyankomne og deres etterkommere som annenrangs borgere, har vi laget en oppskrift på et nasjonalstatlig kollaps, skriver Braanen i Klassekampen Lørdag.

Braanen mener at Fosli også utvider assimileringsskravet til et påbud om at folk må frasi seg sin religion, – i hvert fall å praktisere den.

– Da Abid Raja (V) ble kulturminister, skrev Fosli på sosiale medier at «vi som samfunn bør være klar på at troende, praktiserende muslimer ikke kan sitte i regjering». Dette er å skru klokka svært mange år tilbake – til før Jesuittparagrafen ble fjernet. Religionsfriheten er i dag innskrevet i Grunnloven, skriver Braanen.

Han påpekr at Fosli henter ordbruk fra miljøer som sverger til Eurabia-teorien om at europeiske land systematisk blir islamisert gjennom planlagt immigrasjon fra muslimske land. – Dette er etnonasjonalismen i sin reineste form.