Fem millioner til inkludering av unge minoriteter i kulturlivet

Kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge, mener kulturminister Abid Q. Raja. Her fotografert med ungdommer under lanseringen av nye tilskuddsmidler på Ammerud Aktivitetssenter.
Foto: kulturtanken.no
Kulturminister Abid Raja lanserte en ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter.
255Shares

Ifølge Frivillighetsmeldingen er kulturaktiviteter som korps, kor, orkester og kulturskole er høyere blant barn og unge fra familier med høy utdanning, høy inntekt og bredt sosialt nettverk.

– Vi ønsker å sikre at kulturlivet oppleves som relevant, representativt og tilgjengelig for alle barn og unge. Deltakelse i kulturaktiviteter fremmer frihet og mulighet for den enkelte til å uttrykke seg, sa kulturminister Abid Q. Raja under lanseringen på Ammerudklubben i Oslo sist fredag, melder kulturtanken.no.

Tilskuddsordningen på fem millioner skal bidra til å snu denne utviklingen og inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud.

Støtten skal sikre at barn og unge inkluderes i tilbud der de selv er aktive deltakere. Et mål er at tiltakene vil føre til deltakelse i ordinær aktivitet på jevnlig basis.

Vil gi minoriteter prioritet

Tiltak rettet mot barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser vil bli prioritert. Samtidig vil regional spredning og mangfold i kulturuttrykk også bli lagt vekt på.

– Ordningen skal bidra til at frivilligheten kan samarbeide på tvers for å legge til rette for trygge, sosiale og utviklende miljøer som lar barn og unge føle mestring, samhold og tilhørighet gjennom deltakelse i kunst og kultur på tvers av økonomiske eller sosiale og kulturelle skiller, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand til kulturtanken.no.