Fem millioner til barn og unges inkludering i kulturlivet

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og Øystein Strand, direktør i Kulturtanken.
Foto: kulturtanken.no
Fem millioner kroner skal deles ut til tiltak som styrker barn og unges mulighet for å delta på felles arenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.
13Shares

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret, og fristen er 15. mai, ifølge kulturtanken.no.

I august 2020 lanserte kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja en ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter. I fjor ble til sammen ni millioner kroner delt ut til 55 tilskuddsmottakere.

Årets midler på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter.

Et overordnet mål med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

– Deltakelse i kunst- og kulturaktiviteter øker følelse av mestring, samhold og tilhørighet. Vi er derfor veldig glade for at ordningen videreføres i år, den skal bidra til at flere barn og unge kan delta i kulturlivet uavhengig av økonomisk, kulturell eller sosial bakgrunn, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand til kulturtanken.no.