Fremstillinger av svart hudfarge preget kunsten

Musikkviter Erlend Hegdal og sosialantropolog Michelle Tisdel diskuterte nylig 1900-tallets etnografiske utstillinger og norske tradisjoner for blackface.
205Shares

Hvorfor er det viktig å lære om historien rundt disse temaene for å forstå vår tids rasisme, utenforskap og diskriminering?, var temaet under samtalen.

Samtalen ble ledet av Mohamed Abdi, kurator for utstillingen Gi meg et navn, og ble gjennomført på Tøyen 24. juni 2021.

Utstillingen står på MUNCH Tøyen frem til 1. oktober 2021.

Utstilling som vil endre navn

Noe som har preget debatten er Edvard Munchs portrett av afrikaneren Abdulkarim, tittulert på 1900-tallet som “Neger med Skjærf”, en tittel som man har ønsket å endre i lys av ny bevissthet rundt rasisme, og historiske norske fremstiller av afrikanere og afro-amerikanere.

Nå etterlyset blant annet museet et nytt navn som kan være en historisk erstatning.

– Når jeg først hørte om utstillingen så ble veldig nysgjerrig på hvordan man skulle skape overganger mellom temaene i fortiden og samtiden. Så jeg var veldig spent på hvordan man skulle opplyse om Abdulkarim, fordi det er et vanlig problem problem når man jobber med afrikanere personer eller folk som ikke er norske i norsk historie. Jeg er veldig fornøyd med utstilling, og ser det veldig godt utgangspunkt for å jobbe videre med de temaene som er tatt opp. Jeg tenker at dette kan vi bygge videre på fordi det finnes så mye mange kunstverker i norske samlinger og andre og arkiv samlinger materiale som bør brukes for å et nytt perspektiv.

Historiske oppfatninger

Samtidens oppfatninger av andre folkeslag, blant annet afrikanere, og ikke minst gjennom teatersjangeren blackface, preget kunstverdenen.

– Vi snakker om en sjanger som var utbredt om om tjenester i Norge allerede på 1860-tallet hvor større “kompanier” kom på besøk. Ikke bare bekreftet man stereotyper, men dette var også med på å opprettholde stereotypier av afro-amerikanske menn som farlige og voldelige, noe som igjen henger veldig sammen med den perioden da lynsjing og vold mot afro-amerikanere økte.

Også i norske var den omstridte teatersjangeren et nokså fast innslag.

– I Norge var blackface teatersjanger mellom 1914 og 1925, og ble brukt som underholdning på Fram-skipet i 1893.

Link til samtalen