– Fond for lyd og bilde må tilpasse seg mangfoldet blant søkerne

Utvalgsmedlem i Kulturrådet, Thomas Talawa Prestø, mener at det å vise frem mangfoldet blant kunstnere.
Nylig møttes hele Fond for lyd og bilde i et seminar om kvalitet og mangfold for første gang, i samarbeid med Kulturrådets rolle som koordinator for mangfold i kulturlivet.
13Shares

– For å oppnå mer mangfold er det vi som behandler søknader og fordeler tilskudd som må tilpasse oss, ikke kunstnerne, sier styreleder Susanne Næss Nielsen til kulturradet.no.

En strategisk prioritering for fondet er å fange opp nye stemmer, kunstuttrykk og praksiser, og på den måten være relevant for et stadig større mangfold i og mellom kunstfeltene. Det forutsetter nye måter å tenke og jobbe på.

– I perioder har vi veldig homogene søkermasser. Det tyder på at vi ikke når godt nok ut til potensielle søkere, og at hele reisen fra å ha et prosjekt til å få tilskudd ikke er godt nok lagt opp, sier styreleder i Fond for lyd og bilde Susanne Næss Nielsen.

– Folk med lik profil

Utvalgsmedlem i Kulturrådet, Thomas Talawa Prestø, mener at det å vise frem mangfoldet blant kunstnerne som allerede er «på innsiden», kan være et godt sted å starte.

– Det kan være motiverende for folk å se kunstnere med liknende profil som dem selv i fagutvalgene. Samtidig er det begrenset hvor mye direkte oppsøkende arbeid vi utvalgsmedlemmer kan drive med uten at vi blir inhabile, så vi må be om hjelp fra de som har fått tilskudd. Vi må rett og slett be folk om å være «innkastere».

Å ha god nok kunnskap til å vurdere kvalitet og behandle søkere likt, er et annet viktig oppfølgingspunkt fra fondets seminar.

– I flere kreative konstellasjoner og kompetansemiljøer med synlige minoriteter, har ikke folk troen på at de kan få tilskudd eller på at søknadene deres blir lest og vurdert med god nok forståelse. Vi må ta innover oss at søkerne skal vurderes av sine like – av de som kjenner deres kunstneriske praksis, hevder Prestø.