Vil ha flere minoritetsunge på litteraturfeltet

Vil fremme skrivelysten blant minoritetsungdommer: Flere bokhyller kan i fremtiden fylles av forfattere med andre etternavn enn Hansen (Foto: Illustrasjon).

Under tittelen Nye stemmer i litteraturen skal man 14. september skal man inviterer til handlingsrettet diskusjon om kulturpolitiske tiltak på litteraturfeltet. 

– Bakgrunnen er jo blant annet at vi i Oversetterforeningen har hatt prosjektet Flerstemt, som har gått i flere omganger, og hvor vi har kurset oversettere fra ulike minoritetsspråk til norsk.

Todelt problemstilling
Kaminka ser på prøblemstillingen som todelt.

Vi må få flere unge med flerkulturell bakgrunn til å innse at skriving, enten om man skriver romaner eller leserinnlegg, fører godt med seg, er tonen fra Ika Kaminka, leder for Norsk Oversetterforening.
Foto : Blunderbuss

– En ting er den oversatte litteraturen. Jeg har ofte registert at der er lite litteratur fra de minoritetsspråkliges hjemland, noe som gjør at de mister et referansepunkt, og at potensielle norske lesere går glipp av god lesning. Ofte har dette sin bakgrunn i at det finnes få litteraturoversettere fra mange av de store minoritetsspråkene i Norge.

Hva er grunnen til dette?

– Rett og slett at man har hatt et sterkt fokus på norskopplæring blant nyankomne og nyinnflyttede, og for lite fokus på tospråklighet som ressurs.

Når det gjelder den andre problemstillingen, så handler dette om minoritetslitteraturen som skrives i Norge.

– Her ligger utfordringen i å få flere unge med flerkulturell bakgrunn til å innse at skriving, enten om man skriver romaner eller leserinnlegg, er av det gode.

Vil lære av “mangfoldsfremmerne”
Under seminaret vil man se på løsninger og lære av aktører som har klart å fremme mangfold.

– Jeg ser for meg at formålet med seminardagen er å få til en slags idèdugnad, som igjen kan skape entusiasme. Vi ser det helt klart som positivt å få flere minoritetsungdommer til å bli litteraturinteresserte.

Har forlagene vært tydelige nok på sin rolle?

– Jeg ser dette som vanskelig å svare på dette på et generelt grunnlag. Forskjellene forlagene imellom er store når det gjelder å se dette som et “samfunnsansvar”. Jeg ser ikke de som den største bøygen. Vi har jo blant annet hatt Barnebokinstituttets eget undervisningsprogram av unge flerkulturelle forfattere, og at de klarte å få frem en som Mahmona Khan til å ta sine første steg ut i forfatteryrket. Veiene til å nå de gode målene er mange, og det vil vi garantert drøfte under seminaret, legger Kaminka til.