– Flyktninger er ubrukte ressurser

 
Foto: Kari Bye
19. mai er det tid for Mini Abloom på Tøyen, hvor blant annet en stor flokk med skolebarn og Oslos ordfører Marianne Borgen blir å se. Fra Ablooms side ser man også på festivalen som en integreringsarena for  flyktninger.
0Shares

Under festivalen vil over 20 frivillige med flyktningbakgrunn bidra med blant annet organisering og underholdning. Akkurat dette er Abloom svært stolte av. 

– Å få seg et nettverk gjennom frivillig arbeid er gull verdt og fører til raskere integrering, sier Abloom-leder Faridah Shakoor (bildet) via en pressemelding.  

Abloom daglige rådgivningstjeneste opplever som alltid stor pågang fra asylsøkere og flyktninger med funksjonsnedsettelse. Ofte er spørsmålene og ønskene svært komplekse. Flyktninger og asylsøkere med funksjonsnedsettelse er ikke en homogen gruppe, og det finnes ingen catch-all løsning. 

– Mange i denne gruppen blir på mottak i flere år. De må bosettes raskere! Ja, det må bygges flere tilrettelagte og tilpassede bosteder, men ikke alle må ha tilrettelagt bolig. Kommunene må bli mer imøtekommende og se muligheter, ikke bare kostnader og problemer. Vi vet at en lang rekke av flyktninger med funksjonsnedsettelse lever et elendig liv med depresjoner på asyl- og flyktningmottak, sier Shakoor.

Oppfordrer til politisk dugnad
Shakoor oppfordrer politikere, fra regjeringsnivå til kommunestyrerepresentanter, til å få fart på sakene. Hun mener likevel at dette ansvaret er noe alle må ta. 

– Du og jeg kan presse politikere til å gjøre mer for disse menneskene. Du kan besøke mottakene, bli en venn, ta medmennesker ut av mottakene. Bare det å gå en tur kan redde dagen til et menneske. En time med brettspill og småsnakk kan ta et menneske ut av isolasjon. Hele samfunnet kan gjøre noe: fra de store linjene og politiske avgjørelsene til de små samtalene som gjør at folk blir sett, hørt og verdsatt. De er jo mennesker – ikke mennesker som skal mates og ignoreres etterpå, sier hun.