80 prosent ulovlig innleie: Anniken Hauglie vil slå hardere ned på ulovlig innleie i byggebransjen

Rapport avdekket at en av tre bygningsarbeidere var innleid på 63 byggeplasser i Oslo og omegn. 80 prosent av innleien var ulovlig.
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ha råd fra Fellesforbundet og byggenæringen om hvordan man kan få stoppet ulovlig innleie i bransjen.

– Regjeringen er opptatt av å ruste Arbeidstilsynet med nye verktøy for å fjerne useriøse aktører fra arbeidsplassene, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til Fri Fagbevegelse.

Problematikken knyttet til innleie i byggebransjen er på nytt aktualisert etter at det på Fellesforbundets landsmøte sist helg ble lagt fram en rapport laget av bygningsarbeiderforeningene i Oslo. Den omhandlet egenbemanning, underentrepriser og innleie i byggenæringen i Oslo og Akershus høsten 2019.

Funnene viste at en av tre bygningsarbeidere var innleid på 63 byggeplasser i Oslo og omegn. 80 prosent av innleien var ulovlig.

Hauglie mener det er urovekkende dersom forholdene er slik som det beskrives i rapporten. Hun peker også på at utfordringer i arbeidslivet best løses når alle parter jobber mot felles mål. Derfor inviterer hun Jørn Eggum i Fellesforbundet og Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening et møte.

– Jeg ønsker å diskutere hvordan vi best kan sørge for mest mulig seriøse og velordnede forhold i bygg- og anleggsbransjen. For det er en bransje med noen store utfordringer, sier Hauglie