44 straffedømte utlendinger sendt til soning i hjemlandet i fjor

Det er blitt færre utlendinger i norske fengsler de siste årene.
Foto: Pixaby
I fjor ble 44 utlendinger som er straffedømt i Norge, sendt tilbake til sine hjemland for å sone resten av straffen der.

De 44 domfelte er fra ti ulike europeiske land. Rumenere utgjorde den største gruppen med tolv overførte. Det viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

– Dette er innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet etter endt soning, sier direktør Lise Sannerud i KDI.

I 2018 ble 50 utenlandske statsborgere overført. Nedgangen fra 2018 til 2019 skyldes at det er blitt færre utlendinger i norske fengsler de siste årene.