Ingen nye flyktninger bosettes i Groruddalen og Søndre Nordstrand i Oslo

Bydelene Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand skal ikke ta imot og bosette flyktninger.
Foto: Flickr/Creative Commons
Byrådet i Oslo har besluttet at ingen nye flyktninger skal bosettes i Groruddalen og Søndre Nordstrand i år. Oslo kommune skal bosette 210 flyktninger.
0Shares

– Vi ønsker en mer mangfoldig befolkning over hele byen, og at nyankomne i større grad skal bli eksponert for norsk språk og kultur. Derfor stopper vi nå bosetting av flyktninger i Groruddalen og Søndre Nordstrand og konsentrerer i stedet bosetting av flyktninger i bydeler med lavere innvandrerandel, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet har siden 2017 gradvis endret måten flyktninger bosettes på, noe som har ført til at flyktninger i stadig større grad bosettes i bydelene med færrest innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

– Jeg mener det er helt nødvendig å skjerme områder som allerede har tatt imot mange flyktninger fra før og heller bosette dem i områder med høyere integreringsevne, sier Johansen.

I 2020 vil Oslo ta imot og bosette 210 flyktninger fordelt på 22 personer i Bydel Gamle Oslo, 23 i Bydel Grünerløkka, 24 i Bydel Sagene, 11 i Bydel St. Hanshaugen, 15 i Bydel Frogner, 25 i Bydel Ullern, 18 i Bydel Vestre Aker, 19 i Bydel Nordre Aker, 23 i Bydel Østensjø og 29 i Bydel Nordstrand.

Bydelene Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand skal ikke ta imot og bosette flyktninger.