Vil omvende muslimer til kristendom

Vi elsker muslimene gjennom et aktivt ønske om at de skal bli fridd fra islams lenker, og bli satt i frihet, i følge Kristen Muslimmisjonen.
Foto: Kristen Muslimmisjon
Kristen Muslimmisjon (KMM) er en misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet. Nå har misjonen fått en ny leder.
519Shares

Øyvind Hope er cand. theol og har utdanning bl.a. fra Fjellhaug misjonsskole og MF. Han har vært misjonær i Mongolia for NLM og daglig leder i Hafsfjord og Tveit menigheter. Han har også vært daglig leder for det sosiale tiltaket Batteriet i Kristiansand frem til 2020.

Kristen Muslimmisjon (KMM) vil nå ha fire lønnede medarbeidere i Norge og misjonsarbeid hovedsakelig i India og Senegal, i følge en pressemelding fra organisasjonen.

KMM er en misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet.

– Vi har misjonsarbeid i India og Senegal. Kristen Muslimmisjon ble grunnlagt av Otto Torvik i 1940, heter det ifølge organisasjonens hjemmeside.

– Det er som følge av at islam og kristendom ikke er forenlig vi driver muslimmisjon. Dersom vi tror på den samme Gud, er det å drive misjon blant muslimer helt unødvendig. I smertelig erkjennelse av at muslimene ikke kjenner den sanne Gud, og med nød for at de skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse, forkynner vi dem evangeliet, heter det videre.