Stadig flere søker om askespredning

Askespredning ble tillatt i 1996, men forutsetter godkjennelse fra Fylkesmannen.
I fjor ble 1.611 søknader om askespredning innvilget, noe som er en økning på 8,5 prosent fra året før.
29Shares

Det viser tall Dagen har innhentet fra fylkeskommunene. Kun i Innlandet og Oslo/Viken var det en nedgang fra 2018 til 2019.

Økningen var størst i Trøndelag. Der ble 159 søknader innvilget i 2019 mot 74 året før.

– Jeg tenker at dette sier noe om hva naturen betyr for innbyggerne. Det kan være et vitnesbyrd om at mange har tilknytning til fjell eller hav, sier biskop Herborg Finnset i Nidaros bispedømme.

Hvor mange som faktisk valgte å gjennomføre askespredningen, er ikke kjent.

Askespredning ble tillatt i 1996, men forutsetter godkjennelse fra Fylkesmannen. Den norske kirke var mot slik spredning fram til 2012. Prester kan likevel velge å reservere seg.