EU-dom: Ulovlig å ikke ta imot flyktninger

Polen, Ungarn og Tsjekkia risikerer høye bøter.
EU-domstolen fastslår at Polen, Ungarn og Tsjekkia brøt EU-traktatene da de nektet å ta imot asylsøkere som skulle fordeles mellom de ulike EU-landene.

I 2015 vedtok EU at de mange asylsøkerne som ankom Hellas og Italia skulle fordeles på alle medlemslandene. Men Polen, Ungarn og Tsjekkia nektet å være med på fordelingen.

Torsdag fastslo EU-domstolen at dette var ulovlig, og de tre landene risikerer nå høye bøter.

Mens de andre medlemslandene tok imot det antallet asylsøkere som ble bestemt, mange av dem på flukt fra krigen i Syria, motsatte Polen, Ungarn og Tsjekkia seg planen helt fra starten.

Mot slutten av 2017 hadde Ungarn og Polen ikke tatt imot én eneste asylsøker, mens Tsjekkia hadde sagt ja til tolv asylsøkere fra Hellas.

I henhold til EUs plan skulle de tre landene ha tatt imot over 10.000 asylsøkere.

EU-kommisjonen besluttet derfor å bringe saken inn for EU-domstolen – EUs høyeste juridiske organ.