Innvandring i 2019: Flere indere enn svensker

Oslo og Akershus fylker hadde den sterkeste folketilveksten i 2019.
Foto: Flickr
Antall med indisk statsborgerskap har økt jevnt og trutt de siste 10 årene, og i fjor passerte de svenskerne og inntok dermed fjerdeplassen.
30Shares

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nettoinnvandringen til Norge økte i 2019 sammenlignet med året før, etter sammenhengende nedgang siden 2012.

På 60-tallet var det omtrent like mange som vandret inn og ut av Norge, nettoinnvandringen lå rundt null. Nettoinnvandringen økte så gradvis gjennom 70-, 80- og 90-tallet, til vi fikk den kraftige veksten på 00-tallet, etterfulgt av en nær halvering de siste ti år.

Av de 52 200 som innvandret i 2019 var 7 600 norske statsborgere og 44 600 utenlandske, omtrent som året før. 26 800 utvandret, 9 300 norske statsborgere og 17 500 utenlandske.

Personer med norsk statsborgerskap ligger på innvandringstoppen, etterfulgt av polakker, litauere. Antall med indisk statsborgerskap har økt jevnt og trutt de siste 10 årene, og i fjor passerte de svenskerne og inntok dermed fjerdeplassen.

Sammenlignet med resten av landet hadde Oslo og Akershus fylker den sterkeste folketilveksten, med en økning i folkemengde på henholdsvis 1,8 og 1,5 prosent. Folketilveksten skyldes her både nettoinnflytting og fødselsoverskudd.