Jeg vil oppfordre Oslo kommune til å kalle inn til en lærlingplassdugnad. Flere læreplasser betyr mindre frafall, skriver Yassine Arakia.
Foto: Pixbay
Ved å støtte bedrifter, samt styrke yrkesfagene, vil flere elever få tiltrengte læreplasser. Sammen med et utvidet fritidstilbud vil da mange utfordringer løses, og summen er at vi styrker vår velferd, skriver Yassine Arakia.
30Shares
Latest posts by Yassine Arakia (see all)

Søndagsspalten: Utrop ber politikerne fortelle om sin visjon for Norge

I Norge er vi heldige som har et velferdssamfunn som klarer å ta vare på deg og meg når vi befinner oss i krise. Gjennom mange små og store fellesskap bærer vi alle et ansvar for vår felles velferd, enten vi er en del av det ideelle, private eller offentlige.

Privat næringsliv viktig for vår velferd

Den siste tiden er dette verdier jeg selv er blitt ekstra oppmerksom på som lærer, som representant til Oslo bystyre, og som vara til Stortinget. På tross av ulikheter og politiske skillelinjer mellom partiene, har Stortinget stilt seg bak regjeringens tiltak og samarbeidet om å gjennomføre tiltakene på best mulig måte for arbeidstakere, for næringslivet og frivilligheten. At vi har et samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, stat og kommune, bidrar til at veien ut av den sosiale og økonomiske krisen kommer til å bli adskillig kortere.

Mange bedriftseiere og arbeidstakere treffes ekstra hardt av koronakrisen. Da er det godt å se at regjeringen og Stortinget er samlet om tiltakspakker som vil hjelpe næringslivet til å komme seg over kneika. Klarer bedriftene seg, beholder vi mange av arbeidsplassene. Privat næringsliv er svært viktig for å bevare de eksisterende arbeidsplassene, og for å skape nye arbeidsplasser. Det private næringslivet skaper verdier og betaler skatt som igjen brukes til å finansiere vår velferd.

Støtte til bedriftene gir læreplasser til elever

Til tross for den vanskelige tiden vi står i nå, må vi som samfunn se framover. Da må vi satse enda mer på barn og unge. Vi må se til våre suksesser og nederlag for å kunne lære, og for å kunne videreformidle våre erfaringer til kommende generasjoner. Jeg er sikker på at vi kommer til å reise oss igjen etter krisetidene. Men det krever at vi alle gjør en innsats. Fra hver vår kant kreves det stor fleksibilitet. Vi må planlegge, gjennomføre og evaluere, både underveis og i etterkant.

Fra mitt ståsted som yrkesfaglærer ser jeg at hvis vi ikke hjelper bedriftene og virksomhetene i denne krevende tiden, vil mange elever stå uten læreplass til høsten. I Oslo kommune har vi de siste årene strevd med å skaffe nok læreplasser i enkelte fag, blant annet innen elektrofag og helsefag. Når det i tillegg er mange bedrifter som mangler oppdrag i dag, forsterkes denne utfordringen. Frafallstallene er allerede mye høyere blant yrkesfagelever enn elever i studiespesialiserende fag.

I Oslo kommune må vi jobbe aktivt for å støtte bedriftene slik at flere elever sikres læreplass

Gjennom regjeringens tiltakspakker får lærlingene lønn dersom de er permittert. Det er et godt, men helt nødvendig sikkerhetsnett. Likevel er det ikke nok. I Oslo kommune må vi jobbe aktivt for å støtte bedriftene slik at flere elever sikres læreplass. Høyre i Oslo ønsker å stille krav om at flere kommunale virksomheter må ta inn lærlinger, og jeg vil også oppfordre Oslo kommune til å kalle inn til en lærlingplassdugnad. Flere læreplasser betyr mindre frafall.

Styrket yrkesfag + utvidet fritidstilbud = innovativ ungdom

Frafall i skolen er noe av roten til mange av utfordringene vi har i byen vår. Vi som til daglig jobber med ungdom vet at utenforskap og kriminalitet ofte har sammenheng med frafallet i skolen. Når jeg går natteravn og snakker med ungdommen, er mangelen på fritidsklubber, aktiviteter eller oppholdssted et savn mange ungdommer kjenner på. Derfor er jeg opptatt av at ungdommene har et tilbud om et godt sted å være, også utenfor skolen. Vi bør sørge for å utvide åpningstidene på ungdoms- og fritidsklubbene, og at tilbudet når ut til de ungdommene som trenger det mest.

Til sommeren er det mange ungdommer som ønsker å jobbe og tjene litt penger. Jeg husker godt min første sommerjobb for nesten 40 år siden. Det var i Casablanca på et snekkerverksted eid av et familiemedlem. På en uke tjente jeg mine første 20 kroner. Det var lite penger, men jeg kjente på en enorm stolthet over å få min første lønning.

Sist sommer utlyste bydel Alna 72 sommerjobber. Mer enn 300 ungdommer søkte på jobbene. Mange ungdommer, deriblant min datter, ble skuffet over å ikke nå opp. Jeg håper Oslo kommune vil legge til rette for at flere ungdom i Oslo får muligheten til å føle på gleden av å jobbe og mestringsfølelsen av å tjene sin første lønn.

Oslo trenger flere dyktige fagarbeidere både i privat og offentlig sektor. Derfor er det viktig å styrke yrkesfagene og stimulere til at flere velger yrkesfag, og at flere fullfører og består. I bystyret skal Høyre fortsette å jobbe for å etablere et kommunalt lærlingstipend for bedrifter som tar inn lærlinger fra Oslo, og vi ønsker å etablere flere samarbeidsavtaler og utvekslingsprogrammer mellom skoler og arbeidsliv, slik at alle elever får tilbud om praksisnær undervisning. Sammen med Høyre vil jeg også bidra til å fremme forslag om at fritidsklubbene holder åpent lenger og oftere, og oppfordre bydelene til å tilby sommerjobber til ungdom i samarbeid med næringslivet og frivilligheten.

Vi er heldige i Oslo som har en ungdomsgenerasjon som har lyst å bidra til mer verdiskapning i samfunnet. Ungdommen er en verdifull ressurs som vi må ta vare på, særlig i disse vanskelige tider. Det er nå vi trenger ungdom som tenker nytt, innovativt og fremtidsrettet.