Antirasistisk Senter får midler til arkivering

Antirasistisk Senter får midler fra Kulturrådet til arkivering.
Foto: Flickr
Et nytt prosjekt som skal ordne det omfattende, historiske materialet til Antirasistisk senter, har fått tilskudd fra Kulturrådet.
33Shares

Senteret har sin bakgrunn i Immigrantenkollektivet, med historie tilbake til slutten av 1970-årene.

Kulturrådet har bevilget 385.000 kroner til et prosjekt som går ut på å ordne et omfattende, historisk materiale, fra Antirasistisk Senters spede begynnelse tidlig i 1980-årene og fram til 2010. Hele prosjektet er planlagt i fire faser:

  1. Gjennomgang, ordning og kassaksjon, samt prosjektering, planlegging og søknad om finansiering for fase 2.
  2. Digitalisering og tilgjengeliggjøring. Utvalg og sortering av hva som egner seg for digitalisering, samt system for tilgjengeliggjøring.
  3. Bearbeidelse og formidling av innhold på egne plattformer. Utforming av informasjon og strategi for å gjøre kjent for interessenter at materialet finnes, og hvor.
  4. Bruk av materialet i artikler, på nettside og liknende. Avslutning og overlevering til arkiv (Oslo Byarkiv eller Riksarkivet).

Les mer om tildelingen på Kulturrådets hjemmeside