NooA har noen gratis studieplasser. Plassene er til deg som er arbeidsledig eller permittert. Du må skynde deg å søke, for de har begrenset antall plasser!
Foto: The Liverpool School of English
Arbeidsledige og permitterte kan få gratis studieplasser av den nordiske nettskolen NooA – The Nordic open online Academy.
186Shares

Studieplassene er gratis, men du må betale for bøkene.

Plassene gjelder disse studiene: byggdrifter, helesefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kokk, servitør, portør, salgsmedarbeider, kontor- og administrasjonsmedarbeider, reiselivsmedarbeider og resepsjonist.

Krav til gratis studieplass

For å få gratis studieplass må du være helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Du må ha  norsk som morsmål eller norskkunnskaper på nivå B1 eller høyere. Du må ha noe relevant jobberfaring.

Søknad

Søknad om gratis studieplass skal sendes til [email protected]  Husk å oppgi fullt navn, hvilket studium det gjelder, i hvor stor grad du er arbeidsledig eller permitter, hvilke norskkunnskaper du har. Du må  også fortelle hvilken jobb du er permittert fra. Hvis du er helt arbeidsledig, må du oppgi navnet på siste arbeidsgiver.

Du kan lese mer om NooA her. 

Ordforklaringer:

Arbeidsledig: Har ikke jobb
Permittert:  Har mistet jobben for en periode, men skal få tilbake jobben
Relevant: Passende, adekvat. Her: Jobb som passer til studiet.