Hjem Nyheter Notis Markerte FNs internasjonale urfolksdag

Markerte FNs internasjonale urfolksdag

Kommunal- og moderniseringsminister Linda Hofstad Helleland gratulerte urfolk, samene, og alle andre urfolk med dagen.
Foto: Martin B. Andersson /BLD
I år setter koronaviruset sitt preg på FNs markering av urfolksåret.
15Shares

− I dag markerer vi den internasjonale urfolksdagen, og jeg ønsker å gratulere Norges urfolk, samene, og alle andre urfolk med dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Covid 19 pandemien er en alvorlig trussel mot mange av verdens urfolkssamfunn, og FN har derfor valgt Covid 19 og urfolks motstandsdyktighet som tema for dagen. Dagen blir markert med en interaktiv paneldebatt om hvordan urfolks tradisjonelle kunnskaper kan komme til nytte i kampen mot viruset.

I 2019 ble FNs internasjonale år for urfolksspråk markert for å synliggjøre det språklige mangfoldet i verden. Regjeringen deltok i markeringen, og jobber videre for at de samiske språkene skal være levende og kunne brukes på alle samfunnsområder.

− Regjeringen er opptatt av å utvikle én digital offentlig sektor for hele den norske befolkningen. I dette arbeidet er det viktig at også de samiske brukerne finner digitale løsninger på sitt språk. Vi har derfor, i samarbeid med Sametinget, valgt digitalisering som tema for årets stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv, sier Helleland.

Meldingen vil bli lagt fram senere denne måneden, i følge departementet.