Frist 1. september: Foreslå kandidater til Årets forbilde 2020!

(Kunngjøring) Prisen går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og ungdom.
Vi inviterer landets kommuner og organisasjoner til å foreslå kandidater til Årets Forbilde.

Prisen deles i år ut for tolvte gang.

En egen jury vil vurdere kandidatene og avgjøre hvem som blir Årets Forbilde.

Kandidatene kan arbeide med eller gjøre en frivillig innsats på ulike felt som sosial- eller fritidsområde, innen utdanning og kvalifisering eller bistå ungdom med å komme inn på arbeidsmarkedet. Juryen ser etter ildsjeler som:

  • er gode rollemodeller
  • nyter respekt blant barn og unge
  • fremmer likestilling og motarbeider diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne og etnisitet
  • legger vekt på dialog og kontakt mellom generasjonene og viser interkulturell forståelse

Forslag til kandidater må være skriftlig og inneholde:

  1. Kandidatens navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse
  2. Beskrivelse av kandidatens arbeid. Er vedkommende ansatt i offentlig virksomhet, er det viktig at du beskriver kandidatens innsats utover vanlig arbeidstid/kandidatens frivillige innsats
  3. Begrunnelse for hvorfor kandidaten bør få prisen, ditt eget navn, postadresse, telefonnummer, og e-postadresse, samt telefonnummer til to referanser som juryen kan kontakte for å bekrefte kandidatens kvaliteter.

Forslaget bør ikke være for langt (mellom to og fire sider)

Vi ber om at denne invitasjonen videreformidles til relevante avdelinger/personer i kommunen, samt til frivillige organisasjoner. Frist for innsending av forslag er 1. september 2020 og sendes til [email protected]

Prisutdelingen

Selve prisutdelingen kan skje i lokalmiljøet med statsråden tilstede og tilpasses vinnerens arbeid. Hvis dette ikke er mulig vil det som et alternativ arrangeres prisutdeling og lunsj i Barne-, og familiedepartementet med statsråden og gjester.

Kontakt

Kontaktperson i Bufdir er

Trine Lise Hoffmann (46615121), eller

Miriam Poulsson Kramer (90126154)