142 ansatte har sluttet i Politiets utlendingsenhet

Utlendingsenheten har siden høsten 2018 hatt en pågående nedbemanningsprosess, som følge av færre oppgaver og reduserte budsjetter.
Foto: Endre Krossbakken
Politiets utlendingsenhet er ferdig med nedbemanningsprosessen som har pågått siden 2018. I alt har 142 ansatte sluttet i etaten.
18Shares

– Mandatet har vært å unngå oppsigelser i størst mulig grad. Det har vi klart, og det er vi fornøyd med. Vi vet likevel at denne prosessen har vært tung for mange involverte, og den har pågått over lang tid, sier sjef for Politiets utlendingsenhet, Arne Jørgen Olafsen, i en pressemelding.

Utlendingsenheten har siden høsten 2018 hatt en pågående nedbemanningsprosess, som følge av færre oppgaver og reduserte budsjetter.

Totalt 65 personer har inngått avtaler om sluttpakker, mens 77 personer har fått ny stilling i politiet. Alle som har sluttet i Utlendingsenheten, har vært sivilt ansatte.