EMI medarrangør i internasjonal ungdomskonferanse

EMI var i år medarrangør for en internasjonal ungdomskonferanse om korona.
Foto: Velferdsetaten
Sist uke arrangerte Enhet for mangfold og integrering (EMI) i samarbeid med United for Intercultural Action en konferanse om koronakrisen.
4Shares

Konferansen ble holdt eksklusivt på nett under navnet Solidarity in Action – tackling the Covid-19 crisis grunnet smittevernshensyn.

Temaene omfattet blant annet koronakrisens innvirkning på minoriteter, kvinner, flyktninger, mental helse, hatkriminalitet, rollen som frivillige organisasjoner, alliansebygging og interseksjonalitet.

Webinaret hadde som målsetning å se nærmere på situasjonen og formulere konkrete anbefalinger for både lokale myndigheter og den sivile sektoren.

– I år hadde vi et heldigitalt arrangement. Vi skulle ha vært på Utøya, men det ble isteden på Zoom, skriver Nasim Ahzami Raknerud, førstekonsulent i EMI, via e-post til Utrop.