Alle som bor sammen med en som har korona må i ventekarantene.
Foto: Scanstockphoto
Elever som må være hjemme i over en uke på grunn av korona, har rett til undervisning.

Det sier Utdanningsdirektoratet.

– Mange skoler har planlagt opplegg for de elevene som må være hjemme. Det er viktig at skolen og foreldrene har en god dialog, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier at elever som er hjemme uten å være veldig syke skal få opplæring. Det gjelder elever som er hjemme i over en uke på grunn av milde luftveissymptomer eller at de føler seg dårlige. Det gjelder også elever som er i karantene eller i isolasjon.

Dersom eleven er i risikogruppen eller har nær familie som er i risikogruppen, skal de få opplæring hjemme fra første dag. De behøver ikke vente en uke.

ORDLISTE

Dialog: samtale. Snakke sammen.
Opplæring: undervisning.
Milde: ikke sterke.
Risikogruppen: i faresonen for å få korona. Større sannsynlighet for å få korona enn andre fordi de har sykdom eller er gamle.