Kun 700 er registrert som samisktalende i Norge

Av de 25.000 personene forskere anslår snakker nordsamisk har 596 registrert seg.
Kun 700 av de 30.000 personene forskere anslår snakker samisk i Norge har registrert kunnskapene. Det kan ha betydning for hvilke tilbud de samisktalende får.
99Shares

– Tallet gir et bilde av hvor samiskspråklige bor. Hvilken kommuner de bor i. Det blir lettere å planlegge og tilpasse språktilbud. Dette gjelder helsetjenester, barnehager, skoler osv., sier sametingspresident Aili Keskitalo til NRK.

Hun har forhåpninger om at de kan nå målet om å registrere et femsifret antall samisktalende.

– Vi skal ha en kampanje før jul. Folk skal også få en grundig forklaring på hvorfor dette er viktig, sier Keskitalo.

Forsker Torunn Pettersen ved Samisk høgskole tror mange ikke har registrert seg fordi det opplyses at det ikke automatisk vil ha noen betydning for enkeltindividet.

– De er likevel med på å sikre at man i fremtiden har et redskap som kan brukes i forhandlinger med myndighetene. For å sikre bedre kvalitet i samisktilbudet, sier Pettersen.

Av de 25.000 personene forskere anslår snakker nordsamisk har 596 registrert seg. Tilsvarende tall er 35 av 600 for lulesamiske og 47 av 500 for sørsamisk.