Under 2.000 beboere på asylmottak for første gang siden 1997

i UDI. Fra januar og ut oktober hadde UDI mottatt i alt 1.244 asylsøknader.
Foto: Pixaby
Det bor nå 1.953 personer på UDIs asylmottak. Det er en nedgang på 22 prosent hittil i år og det laveste registrerte beboertallet siden 1997.
20Shares

Ved årets begynnelse var det 2.510 beboere på UDIs asylmottak. UDI har nå 23 asylmottak, inkludert transittmottak og Nasjonalt ankomstsenter.

– De siste årene har det kommet langt færre asylsøkere per år enn hva som var normalt før 2015. Dette er blitt forsterket i år på grunn av koronapandemien og reiserestriksjoner, samtidig som beboere jevnlig blir bosatt i kommunene eller må returnere, sier avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

Fra januar og ut oktober hadde UDI mottatt i alt 1.244 asylsøknader. Desidert flest er fra Syria, med totalt 482 asylsøkere, fulgt av Eritrea med 141 asylsøkere.