Vinneren av STLs dialogpris 2020 er Dialogpilotene

Årets vinner har på fem korte år greid å etablere et åpent dialogstudium på Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo.
165Shares

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) deler annen hvert år ut en pris til en person eller organisasjon/institusjon som over tid har utmerket seg ved å arbeide for økt forståelse og respekt mellom ulike tro- og livssynssamfunn i Norge, og som gjennom dette arbeid har bidratt til å bryte ned fordommer og øke dialog, kontakt og samhandling mellom disse.

Årets vinner er Dialogpilotene, et tiltak har vokst ut av erfaringene som Kirkelig Dialogsenter har gjennom sitt eget arbeid med å fremme interreligiøs dialog i kristne menigheter.

STLs begrunnelse ligger først og fremst i det at Dialogpilotene fremmer forståelsen for både faget dialog og verktøyet som allment nyttig.

– Unge voksne mellom 19-30 år får gjennom teori og praksis utviklet ferdigheter til å jobbe i skole og ungdomsmiljøer med identitet, dialog og konflikt. Verktøy som kan forbygge og løse opp i misforståelser og fordommer, og utvikle en konstruktiv dialog i og mellom grupper som har stort kulturelt krysspress av identiteter og religion, er i fokus, står i juryens begrunnelse.