– Renholdsbransjen har behov for politiske tiltak

Deler av renholdsbransjen har vært preget av useriøse aktører, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A): – Mener arbeids- og sosialministeren at Vaskehjelp.no sin forretningsmodell er i henhold til arbeidsmiljølovens krav om faste ansettelser?

Vaskehjep.no er en digital markedsplass for renholdstjenester, der renholdere som selvstendig næringsdrivende får tilgang til en kundebase av privatkunder. Bakgrunnen for spørsmålet er at det statlige investeringsforetaket Investinor har gått inn som medeiere i Vaskehjelp.no.

Deler av renholdsbransjen har vært preget av useriøse aktører, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Stortingsrepresentant Arild Grande (A) mener bransjen har behov for politiske tiltak som støtter opp om de seriøse aktørene og legger til rette for et trygt og anstendig arbeidsliv med faste, hele stillinger og en lønn til å leve av.

Arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Les hele spørsmålet: Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren Dokument nr. 15:594 (2020-2021) (Stortinget, 30.11.20)