15.468 elever mistet særskilt norskopplæring i koronaskolen

I aksjon: Her hjelper Hanan to barneskoleelever i en time med hjelpeopplæringen på bibliotekets lokaler.
Foto: Claudio Castello
15.468 elever i grunnskolen fikk kuttet sine timer med særskilt språkopplæring etter at skolene åpnet igjen i vår.

Mange elever med begrensede norskkunnskaper og språkforståelse har fått egne vurderinger og vedtak om at de trenger – og skal få – særskilt språkopplæring i skolen, skriver VG.

Men mange av dem, nærmere bestemt 15.468 elever, har fått færre timer enn normalt siden grunnskolene åpnet igjen. Noen elever opplevde bråstopp i oppfølgingen.

Marit Lunde, nestleder i Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved Oslo Met, er ikke overrasket.

– Vi vet at skolene har vært i en vanskelig situasjon både i vår og i høst. Derfor er det ikke kjempeoverraskende for meg at elever har fått redusert tilbud i særskilt språkopplæring. Men tallene er likevel høye, kommenterer Lunde til VG.

Under radaren

Lunde mener det er generelt problem at mange elever ikke får den oppfølgingen og undervisningen de skal ha og trenger.

Hun minner om at dette er en elevgruppe som ofte blir glemt i de store ordskiftene om skole.

– Jeg er redd for at disse elevene nok en gang har gått under radaren, sier Lunde.

Samtidig uttrykker hun stor forståelse for skolenes krevende tid med smittevern, karantener, trafikklys-modell, økt fravær og inndeling i grupper.

– Krevende

Hos rektor Hilmar Flatabø på Tøyen skole i Oslo har 235 av 374 elever særskilt norsk. Han er åpen om at det var krevende å opprettholde tilbudet da skolen åpnet igjen etter korona-stengingen i vår.

– Etter skoleåpningen i vår klarte vi ikke å gi det vanlige tilbudet i særskilt norskopplæring og – språkopplæring.

En del av utfordringen var at klassene måtte deles i to. Samtlige ansatte på skolen måtte brukes for å få dette til, erfarte skolelederen.

Flatebø forteller at i høst har det gått bedre.

Les hele saken her.