Hans Rustad og Document får sterk kritikk fra Redaktørforeningen

Skjermdump av Document-forside som har skapt sterk debatt.
Foto: Skjermdump/document.no
Styret i redaktørforeningen tar sterkt avstand fra flere karakteristikker og beskrivelser han har kommet med den siste tiden. – En fatal feil av ufattelige dimensjoner at han fikk være med i første omgang, sier Grete Gaulin, redaktør i Golbalt perspektiv.
192Shares

Tirsdag bestemte Norsk Redaktørforening på sitt styremøte at redaktør Hans Rustad i Document.no skal fortsette å være medlem i foreningen på lik linje med redaktører i andre norske uavhengige medier.

Saken mot Rustad var en reaksjon på kommentarer om blant annet kongress-stormingen i Washington D.C, der Rustad skrev at demonstrantene var «grasrota som viste sin makt».

På dagens møte ble det vurdert at Rustad ikke handlet mot foreningens formål og at det ikke var grunnlag for formelle reaksjoner. Han fikk allikevel skarp kritikk av redaktørforeningen.

– Ettersom det ikke var grunnlag for en utkastelse, handlet diskusjonen om han skulle få en formell advarsel eller kritikk. Denne gangen ble det kritikk, sier styreleder i Norsk Journalistlag Hanna Relling.

Redaktørforeningen avslutter med å understreke at det norske medielandskapet, og norsk samfunnsdebatt, er tjent med at flest mulig av de meningene som finnes i den norske befolkningen, får sin plass i det offentlige rom, også innenfor medier som har forpliktet seg på Redaktørplakaten, og skriver at det er selve ytringsfrihetens idé.

«Utfordrer» Rustad til å endre seg

Kritikken mot Rustad var i hovedsak rettet mot hans angrep på mainstream media.

– Det vi ser på som problematisk er at han indirekte og direkte stempler alle redaktørstyrte medier som løgnere, sier Relling.

På spørsmål om dette er en formaning om at Rustad må endre seg om han skal være med videre, svarer Relling at dette ikke er en formaning, men en utfordring.

– Vi «utfordrer» Hans Rustad til å endre seg.

Hun sier at Norsk Redaktørforening ønsker å fremheve behovet for meningsmangfold, og understreker at det skal være rom for å kritisere hverandre.

Rustad selv er fornøyd med resultatet av møtet:

– Jeg setter pris på den velvillige holdningen som styreformann legger for dagen. Jeg forstår at det er visse formuleringer som har falt styret tungt for brystet og dette vil jeg gi min forklaring på, sier han.

– Jeg vil vurdere å kanskje bruke andre ord.

Meningsmangfold eller rom for konspirasjonsteorier og rasisme?

Grete Gaulin, redaktør i Golbalt perspektiv, mener Documents medlemskap er en skam for Norsk Redaktørlag.

– Det er nærmest oppsiktsvekkende at Norges redaktører velger å forbli tause når Documents uttalelser går over grensen.

I 2018 skrev hun et debattinnlegg der hun trakk frem ulike utsagn fra Documents artikler, blant annet dette:

«Myndighetene i Europeiske (sic) land må velge side, og ta tilbake kontrollen og sikkerheten med alle midler. Dette innebærer enorm maktbruk mot muslimske enklaver… ».

– For meg så er det simpelthen et spørsmål om hvilken grad vi skal la høyreekstremistiske krefter komme inn i organisasjoner, og i hvilken grad er deres meninger legitime. Jeg mener at de ikke er det, sier Gaulin.

– De har begått en fatal feil av ufattelige dimensjoner.

Hun understreker at hun ikke mener Rustad burde kastes ut på grunnlag av uttalelsene som ble tatt opp på møtet.

– Uttalelsen som ble tatt opp er helt innenfor ytringsfriheten. Fokus burde heller rettes mot det Rustad skriver om hvordan man burde hamle opp med og renske ut muslimer.