Barn vest i Oslo er mer aktive enn barn på østkanten


Foto: Pixabay
Bare 1 prosent av barna mellom 6 og 16 år er fysisk inaktive på vestkanten i Oslo. I de østlige bydelene er imidlertid hele 7 prosent av barna inaktive.
14Shares

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser forskjellene i aktivitet mellom barn i Oslo og også ellers i landet. Mens barn og unge i hovedstaden er omtrent like fysisk aktive og deltar like mye i friluftsliv sammenlignet med resten av landet, er det likevel store forskjeller innad i byen, viser undersøkelsen. Foreldres inntekt, utdanning og opprinnelse har betydning viser undersøkelsen.

Bading, sykling og gåturer er de vanligste aktivitetene, men Oslo-barn fisker mindre enn barn andre steder i landet. De driver derimot oftere med skikjøring i alpinanlegg, klatring innendørs og skøyter.

Det er imidlertid forskjeller innad i byen. Barn fra de vestlige bydelene er mer aktive enn barn fra østkanten.

Barn som bor i sentrumsbydelene bruker mer parker og bakgårder samtidig som barn idé ytre bydelene bruker skogen. Mens barn som bor i øst eller i indre by oftere bor i blokk, bor barn og unge sør eller vest i den ytre delen av byen oftere i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus.

Blant barn fra gruppen som tjener mest er bare 1 prosent inaktive og 28 prosent er aktive på daglig basis.

– Barn fra husholdninger med høye inntekter er mer aktive i friluftsliv enn barn fra husholdninger med lavere inntekter. Unntaket er deltakelse i organisert friluftsliv, skriver SSB.

Byrået trekker fram organisasjoner som speiding og Barnas turlag som viktige for å trekke med seg barn fra lavere inntektssjikt ut på aktiviteter.