Stortinget strammer inn botidskravet

Politikkendringen innebærer to år ekstra med midlertidig opphold.
De borgerlige strammer inn asyl- og innvandringspolitikken ved å heve botidskravet for rett til permanent opphold fra tre til fem år.
226Shares

Innstrammingen har vært oppe til hastebehandling i Stortinget, og mandag sikret Fremskrittspartiet og de tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre flertall da saken kom opp til avstemning i stortingssalen.

Politikkendringen innebærer to år ekstra med midlertidig opphold. Blir det trygt i hjemlandet, kan oppholdstillatelsen trekkes tilbake og flyktningene sendes hjem.

Saken må formelt opp til 2.-gangs behandling i Stortinget før vedtaket kan tre i kraft.