VG: Over 5.000 kjøretøy har passert stengte grenseoverganger

VG har hentet tall fra Statens vegvesen for tolv stengte overganger.
Foto: Unsplash
Selv om en rekke grenseoverganger har vært juridisk koronastengt fra 2. januar, har minst 5.173 kjøretøy passert dem, ifølge tall VG har fått fra Vegvesenet.
5Shares

Det finnes unntak, men for mange er det forbudt og også straffbart med bøter å passere de aktuelle overgangene – selv om de ikke er fysisk stengt.

VG har hentet tall fra Statens vegvesen for tolv stengte overganger. Der kommer det fram at 5.173 kjøretøy er registrert kjørende inn i landet fra 2. januar til og med 13. januar. Trafikken er målt et lite stykke inn i Norge, men de som passerer målepunktene, antas å ha krysset riksgrensa.

Av de tolv grenseovergangene ligger to i Nordland, to i Trøndelag, fire i Innlandet, tre i Viken og én i Troms og Finnmark.