Opposisjonen enig om ni forslag for å styrke innsatsen mot importsmitte

Partiene ber også regjeringen fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst
Foto: Regjeringen
Ap, Frp, Sp og SV er enige om ni forslag mot importsmitte, som styrket testkapasitet og fjerning av ordningen med å kunne teste seg i løpet av 24 timer.
7Shares

Forslagene legges fram i Stortinget tirsdag formiddag.

Partiene ber blant annet regjeringen sørge for obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det føres tilstrekkelig kontroll med disse.

De ber også regjeringen fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst, og ber om at det sikres tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassen ved ankomst.