Nyopprettet utvalg vil gi korona-innspill

Leder i Minoritetsutvalget, Samina Tagge, hevder det er viktig å se på hvordan helsemyndghetene kommuniserer om smittevern til innvandrere.
Foto: Privat
– Under pandemien trenger innvandrere klarere krisekommunikasjon fra staten, sier leder for Minoritetsutvalget, Samina Tagge.

Utvalget er en gruppe frivillige ressurspersoner som hevder de kan hjelpe myndighetene med å få ned de svært høye smittetallene blant innvandrere.

– Vi startet opp i midten av november, når de nyeste tiltakene kom i gang, og følger opp frivillige tiltak som ble gjennomført under første bølge i fjor.

Ifølge Tagge er fremste oppgave å jobbe med informasjon til minoritetsmiljøer om pandemien og gi innspill til myndighetene.

– Utvalgets medlemmer har førstehåndserfaring i korona-arbeidet i egne miljøer. Så langt er utvalget i en konsolderingsfase, og har ikke hatt møter ennå med FHI eller helsemyndigheter. I ukene fremover skal vi komme i gang med en plakatkampanje.

Samtidig er ikke frivillig innsats nok, sier hun.

– Kommunikasjonsarbeidet om pandemien i innvandrermiljøene må ha klarere rammer, selv om støtte til ulike prosjekter har kommet inn. Innvandrermiljøene greier ofte ikke å følge opp råd og tiltak som stadig varierer i takt med smittesituasjonen.

Kommunikasjonsstrategi er viktig

Samina, som er norsk-pakistansk, hevder det er viktig å se på hvordan helsemyndighetene kommuniserer om smittevern til innvandrere, som sliter med høy smitteandel.

– Siden pandemistarten har ulike ressurspersoner etterspurt en mer robust kommunikasjon. Ulike miljøer vil ha ærlig, oppriktig og nøyaktig informasjon om smittervern. Vi som minoritetsutvalg ser at det er ingen tid å miste i en krisesituasjon som rammer ulike grupper spesielt.

Spesielt trenger man kommunikasjon som omhandler situasjoner spesifikt for innvandrergrupper.

– Språk er for mange en utfordring, men også trangboddhet, og andre levekårsfaktorer. En storfamilie som bor i leilighet kan ikke ha familiemedlemmer i isolasjon. Her må vi tenke praktiske løsninger sammen med FHI og helsemyndighetene.