Feirer samisk uke ved muslimsk barnehage

Utehagen på Gamlebyen har i fobindelse med samefolkets dag hatt aktiviteter denne uken.
Foto: Gamlebyen Barnehage
I forbindelse med samenes nasjonaldag skal Gamlebyen barnehage fokusere på samisk kultur.

Ifølge nettsiden har barnehagebarna vært med på å sette frem konkreter fra samisk kultur.

– I forming har barna klippet og limt bilder og i samlingsstund hører de på samisk musikk og joik. De har lært å telle til 5 på samisk og kommer til å fortsette og ta i bruk tellingen videre i året. Alt dette har de gjort i forkant av samefolkets dag 6. februar.

Tar hensyn til kulturen

Sevim Beyaz i Gamlebyen barnehage sier til Utrop at man følger i denne markeringen Barnehageloven med forskrifter.

Forskriften skriver blant annet:

«Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.»

– Gamlebyen barnehage ønsker å følge opp dette ved å markere Samisk kultur, språk, og tradisjon også ut over samisk uke som anført i vår tidligere e-post. Andre markeringer er i denne sammenheng ikke blitt vurdert.

Om samefolkets dag

Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

(Kilde: wikipedia.no)