NTNU-student hevder Eikrem er uegnet

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem avviser kritikk fra student på NTNU om at han er uegnet til lederstilling.
Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ansees som uegnet som leder for institutt for sosialt arbeid ved NTNU, hevder student.

I en kronikk i Universitetsavisa skriver ISA-student Marlen Devold om Eikrem:

– Holdninger som ikke er antirasistiske har ingen plass i vår utdanning, og bør ikke være med på å forme meg og mine fremtidige kollegaer.

Eikrem stiller som eneste kandidat for institutt for sosialt arbeid, noe som skaper kontrovers etter en sak hvor han har vært aktiv på Facebook og uttrykt meninger om innvandring som har blitt beskrevet som høyreradikale.

– Grunnen til at jeg ytrer meg nå, er at Eikrem fortsatt har en rolle i min og mine medstudenters profesjonsutdanning. Eikrem har aldri – slik jeg opplever det – gått ut og aktivt ytret at han tar avstand fra de rasistiske, fremmedfiendtlige, og til tider nazistiske tankene som facebook-profilen har ytret. Jeg har kjent på selv ubehaget av å kontakte Eikrem for faglig hjelp da jeg selv er melaninrik og frykter å bli møtt med fordommer.

Avviser kritikken

I et tilsvar til Devolds ytring skriver Eikrem i Universitetsavisa.

– Hvis slike tanker får grepet om høyere utdanning er det direkte faretruende.

– For det første anser jeg lojalitetserklæringer til ideologiske posisjoner for å være helt fremmed hva et universitet skal drive med. For det andre har jeg en rekke sterkt kritiske innvendinger til mange av de enkeltsakene som hun påstår i sitt innlegg, og jeg er ikke enig i de aller fleste premissene som hun legger til grunn.